Siste nytt

Hvem skal bygge Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum?

Hvem skal bygge Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum?

Fredag 21. april innledes ny anbudsprosess for bygging av det nye nasjonale museet i Bodøsjøen.
Museet er det halvåret tegnet om til en mer kompakt og helhetlig bygningsmasse.
Så med nytt design på bygget, nye tegninger, nye planer for innhold i museet og nye planer for uteområdet er vi nå klar for å komme i gang.

Nordlandsmuseet håper på stor interesse for å få bygge det nye nasjonale museet. Selve bygget og totalentreprisen er kostnadsberegnet til rundt kr. 85 millioner. Frist for å levere anbud er i begynnelsen av juni.

Det nye museet er tegnet av arkitektene RintalaEggertson. Den totale kostnaden på bygg, utstilling og uteområde er på kr. 101 millioner. 

I et spektakulært landskap, i Bodøsjøen, like utenfor Bodø sentrum, skal det nye nasjonale jektefartsmuseet bygges. Byggeprosjektet skal starte høsten 2017, og skal stå ferdig til første halvdel av 2019. Bygget består av tre deler som er føyet sammen, et service- og formidlingsbygg, en stor jektehall og en utstillings- og aktivitetshall. Formidlingen av jektefartens historie vil være sentralt i alle deler av bygningsmassen.

Det danske firmaet Kvorning Design og Kommunikation har fått i oppdrag å bidra til utstillingsplanlegging og gjennomføring, mens restaureringsarbeidet på Anna Karoline utføres av Hardanger fartøyvernsenter. Begge disse delprosjektene skjer i nært samarbeid med Nordlandsmuseet. 

En del av prosjektet er å utbedre og utvikle adkomsten til Bodøsjøen med utbedring av vei og større parkering.

Jektefartsmuseet vil bli det nye hovedanlegget til Nordlandsmuseet i Bodø, og vil være universelt utformet. Jektefartsmuseet skal være et museum for alle.

Formidlingstilbudet vil rettes både til regionale, nasjonale og internasjonale gjester, og vil være opplevelsesbasert. Museet vil ha en fast utstilling, hvor jekta Anna Karoline er hovedattraksjon. I tillegg vil det være midlertidige, tematiske utstillinger og aktivitetsbaserte formidlingstilbud. Museet vil ha kafé, museumsbutikk og en stor konferansesal med kapasitet til 180 personer.

Jektefartsmuseet vil ha hele friluftsområdet som formidlingsarena, og i tillegg til i museumsbygningene, vil det også være utstillinger og formidling i flere av bygningene på området, i flere naust, i rorbu og i Nordlandshus. Det vil også legges til rette for konserter og arrangementer i friluft, også i samarbeid med andre aktører.

Prosjektet har fått finansiering fra Staten, fra Nordland fylkeskommune og Bodø kommune.

Interesserte som har spørsmål til Nordlandsmuseet omkring byggeprosjektet kan henvende seg til oss på mailadresse: annakaroline@nordlandsmuseet.no

Du finner mer informasjon om prosjektet her

 

 

Share on Facebook
Forrige nyhet
Neste nyhet