Arrangement

Årsmøte Bodø Museums Venner - Nordlandsmuseet

Tirsdag 25. april kl. 19.00 på Nordlandsmuseet i
Prinsensgate 116. Vanlige årsmøtesaker.

Foredrag ved Gøril Pedersen, samlingsforvalter:
«Med penn, kårde og pistol: Tekstilhistorisk
forskning – unike kostymer».

I forbindelse med teateroppsetningen Med penn, kårde og
pistol ble det produsert en rekke unike og tidsriktige
kostymer fra tiden Bodø ble by. På foredraget får vi se
antrekkene, og høre om det kultur- og tekstilhistoriske
arbeidet som er grunnlaget for produksjonene.

Gamle og nye medlemmer, samt medlemmer av
Anna Karolines Venner ønskes velkommen!

Share on Facebook