Arrangement

Museumskveld Gildeskål - Gildeskål folkebibliotek

Foredrag ved Oscar Berg: Inndyr fra storgård og lensherreresidens til kommunesenter.

Dette foredraget tar for seg Inndyrs historie fra de eldste tider til etterkrigstidens kommunesenter.

Billetter 60/10

Gildeskål folkebibliotek onsdag 19. april kl.19.00

Velkommen!

Share on Facebook