Gullbakkgården

Gullbakkgården i Saltdal

Gullbakkgården gir et innblikk i et typisk levesett i Saltdal rundt midten av 1900-tallet. Gullbakkgården ble bygd opp av Peder Danielsen og Albertine Kristensdatter i 1890. Sønnen Kristian Gullbakk overtok gården i 1929. Kristian videreførte den tradisjonelle gårdsdriften med jordbruk og skogbruk som hovednæring og båtbygging som binæring.

Han var en dreven båtbygger, og i likhet med de fleste andre småbruk i Saltdal var båtbygging en viktig del av virksomheten på Gullbakkgården

Våningshuset ble bygd i 1880/1890-årene og er tidstypisk for Salten. Det meste av interiøret står fortsatt intakt og vitner om en brytningstid mellom det tradisjonelle og det gryende moderne.

Eldhuset ble brukt til å produsere vinterforsyninger av mange slag, og ofte var huset en kombinasjon av matlagingssted, vaskerom, tørkerom og vedskjul.

Share on Facebook