Ludvig Filip-rommet

Ludvig Filip-rommet ligger i Nordland Kultursenter, og inneholder veggmalerier fra 1754, malt av Gottfried Ezekiel. Veggmaleriene hang opprinnelig i den gamle prestegården som lå på samme sted, og ble tatt vare på da den gamle måtte rives.

Bodin Prestegård ble bygd i 1750 av daværende sogneprest Nikolai Christian Friis. Veggmaleriene ble malt i 1754, og var Ezekiels første arbeide for Friis. Senere dekorerte Ezekiel Bodin Kirke, og flere andre kirker i Nordland.

1892 ble prestegården kjøpt av landbruksskolen som skulle starte opp her. De gamle prestegårdsbygningene ble ansett som uegnet til det nye formålet, og ble revet. Vegg- og takmalerier fra et av rommene ble tatt vare på etter rivinga, og satt opp i den nye landbruksskolen.

Motivene på tapetene viser villsvin og hjortejakt i et romantisk parklandskap med borgruiner, damer og herrer i europeiske moteklær. I taket er der medaljonger med motiver fra årstidene.

Rommet har fått navn etter den franske prinsen Louis Philippe av Orleans, som var gjest på prestegården sommeren 1795. Prinsen var da i landflyktighet etter den franske revolusjon, og reiste blant annet rundt i Skandinavia. Prinsen ble konge i Frankrike i 1830.

Veggmaleriene er for tiden under restaurering.

Les mer om restaureringsarbeidet her

Share on Facebook