Nordlandsjekta Anna Karoline

Nordlandsjekta Anna Karoline

–         verdens eneste bevarte originale Nordlandsjekt

 

Fakta

Bygget i 1876 i Brataker i Mosvik (Nord-Trøndelag), for Arnt O. Eggen, Oluf Nøst og Ole Vandsvik

60 fot lang21 fot bred

Lastet 90 tonn dw.

Storseglet var 14,5 meter bredt og 10,5 meter høyt, eller 23 duker bred.

Toppseglet var 5 x 5 meter

Jekta er opprinnelig bygget med klinkerhud og uten fast dekk, men med lemmer-flak over lasterommene tilpasset frakt av tørrfisk.

I 1890 fikk den ny kravellhud (spikerhud) utenpå klinker­huden.” Anna Karoline” har derfor i dag både klinkerhud og kravellhud, og klinkerhuden kan sees inne.

Anna Karoline fikk motor i 1903, en 16 HK Kelvin, og i 1916 ble denne erstattet med en 30 HK Kelvin.

I 1908 fikk den også fast dekk.

Fra 1929 ble den brukt som lekter for transport av tørrfisk sørover, og frakt av varer nordover. I 1954 kjøpte Nordlandsmuseet “Anna Karoline” fra J. Angell & Sønner i Hopen, Lofoten, og den ble landsatt i Bodøsjøen i 1959.

 

Anna Karoline er oppkalt etter de som fikk jekta bygget:

Av Arnt fikk jekta Anna

Av Kristian fikk jekta Kar og

Av Ole fikk jekta Oline

 

Jektefarten

Jektefarten er sentral i forståelsen av Norges økonomiske historie, og handel med fisk nordfra og andre vare sørfra. Jektefarten var bindeleddet mellom landsdelene i mer enn 400 år, og sto for kulturkontakt, frakt og ikke minst levering av varer til handelsstedene langs kysten.

Anna Karoline fungerte som butikk i Lofoten, som solgte blant annet kolonialvarer og fiskeredskaper. Det var 5 mann ombord som kjøpte fisk lokalt, og saltet ombord. Om våren seilte den sørover og saltfisken ble tørket på bergene i Roan i Trøndelag. Mens tørkinga foregikk, gikk “Anna Karoline” i fraktefart blant annet med tømmer. Når klippfisken var ferdig, gikk turen til Bergen hvor fisken ble solgt til norske og utenlandske kjøpere. Så bar turen nordover igjen med varer til ulike martnader, tørrfisk ble kjøpt og fraktet til Bergen for salg. Den gikk også i sildetransport i den gode sildetida.

 

 

Livet som museumsgjenstand

1977-78 ble reparasjoner på skroget utføres på Molo slipp og kahytts- og lugarinnredningen fjernet. Reparasjonene ble utført som vanlig slipparbeid, men ble ikke fullført av økonomiske årsaker. Tanken om rekonstruksjon skrinlegges.

I 1979 ble det bygget et midlertidig bygg over Anna Karoline.

I 1979 kom det forslag om å rekonstruere og rigge opp Anna Karoline i et glasshus i nybygget til Fiskernes bank i Sjøgata 21.

På slutten av 90-tallet var det igjen ny optimisme rundt Anna Karoline.

Planen var “Anna Karolines hus”, et glassbygg tenkt lokalisert i molorota i Bodø havn. Her skulle jekta: “…. restaureres fortløpende og blant annet utstyres med mast, seil og originale kahytt- og lugarinnredninger. Historiske kulisser og miljø rundt båten skal gjenskape livet på kaia og om bord i jekta”. Prosjektet ble ikke gjennomført.

 

Jektemuseum i Bodøsjøen

I 2011 ble det innvilget midler til et mulighetsstudium for nytt jektefartsmuseum i Bodøsjøen, med påfølgende forprosjekt for realisering som startet våren 2014. Lokaliseringen er bestemt til Bodøsjøen og grunnsteinen for Jektemuseet forventes å legges ned i 2016.

Prosjektet er finansiert av DA Bodø , Bodø kommune, Salten regionråd og Nordlandsmuseet

 

Du kan følge det videre arbeidet med jektemuseum her

Share on Facebook