Om Nordlandsmuseet

FAQ

Ofte stilte spørsmål fra våre besøkende og nettbrukere.
les mer...
Her finner du ledige stillinger hos oss
les mer...
Her finner du ledige stillinger hos oss
les mer...
Vi vil legge ut mer informasjon…
les mer...
Her vil det komme informasjon om våre…
les mer...
Museenes samfunnsrolle eller samfunnsoppdrag ligger i å utvikle og formidle kunnskap om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser.
les mer...
Nordlandsmuseet utarbeider hvert år en museumsplan...
les mer...
Stiftelsens øverste organ er styret som består av…
les mer...
Stiftelsen Nordlandsmuseet er et konsolidert museum med 20 museumsanlegg i 9 kommuner i Salten. Nordlandsmuseet ble stiftet 20.12 2002 som et resultat av den statlig initierte konsolideringsprosessen i St.meld. nr 22 (2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, og overtok da museumsdriften i de 9 kommunene i Salten.
les mer...
Stiftelsens øverste organ er styret som består av…
les mer...
Stiftelsen Nordlandsmuseet har hovedkontor i Bodø, og fellesadministrasjonen er fordelt på kontorer i Prinsensgate 116 og Torvgata 8B. Ta kontakt med sentralbordet i Prinsensgate når du ønsker å nå oss.
les mer...