Styret og Museets råd

Styret

Stiftelsens øverste organ er styret som består av 5-6 medlemmer med personlige vara.

Stiftelsens styre består av representanter oppnevnt av Museets råd, en representant fra Nordland fylkeskommune, samt ansattes representant

 

Styrets sammensetning 2013-2016

Karina Krogh

Styreleder Geir Ketil Hansen Narvik 2013-2015
Vara Fred Eliassen Steigen 2013-2015
Nestleder Liv Krane Saltdal 2014-2015
Vara Per Hogne Jensen Meløy 2014-2015
Styremedl Odd Emil Ingebrigtsen Bodø 2014-2016
Vara Randolv Gryt Bodø 2014-2016
Styremedlem Jan-Folke Sandnes Hamarøy 2014-2016
Vara Håkon Sæther Beiarn
Styremedlem Kjersti Bye Pedersen NFK 2012-2016
Vara Trond Andreassen NFK 2012-2016
Styremedlem-ansatte  Karina Krogh  2016
Vara – ansatte Oscar Berg 2016

 

Styreprotokoller finner du her

 

Museets råd

Rådet består av en person fra hver kommune som bidrar til stiftelsens drift med et minstebeløp.
I tillegg utpeker Salten Regionråd et medlem til rådet.Rådet møtes en gang i året og velger styremedlemmene i Stiftelsen Nordlandsmuseet.Rådets leder for perioden 2012-2016 er Roger Granberg, Gildeskål

 

 

Share on Facebook