Prosjekt Jektemuseum

post@nordlandsmuseet.no

Sesong og åpningstider:

Friluftsmuseum
Friluftsmuseum

Arrangementer:

Gå til kalender

I Bodøsjøen ligger en nasjonal, maritim skatt!

Siste nytt postet 10. november 2017: JEKTEFARTSMUSEET!
Nå starter byggingen av Jektefartsmuseet i Bodøsjøen

 

Siste nytt postet 7. mars 2016:
Reisen til Hanseatenes Bergen: Jektefarten og Europa
Seminar på Bryggen museum 9. juni 2016 kl. 09.00 – 16.30.

 

11. sept. 2015: Finansiering er i orden. Grunnstein og grunnstokk legges ned 15. juli 2016 kl. 11.00 – 13.00
Bygget planlegges ferdig i løpet av 2018.

siste nytt: 11. september 2015 ble det klart. Regjeringen bidrar til finansiering, og det blir «Anna Karoline. Norsk jektefartsmuseum» i Bodøsjøen.
Le mer her

Nå er det klart - Anna karoline - norsk jektafartsmuseum 900x450

siste nytt «Gjennombrudd for Anna Karoline kan du lese her. Publisert 2. juni 2015.

siste nytt, Prospekt for «Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum» publisert februar 2015 finner du her: 

Verdens eneste bevarte originale nordlandsjekt, Anna Karoline, eies av Stiftelsen Bodø Museum og forvaltes av Stiftelsen Nordlandsmuseet.

Anna Karoline ble kjøpt av Nordlandsmuseet i 1953, satt på land i 1958 og har stått under et provisorisk tak siden 1979. Etter 1958, har Anna Karoline vært gjenstand for flere forsøk på overbygg, utstillingsbygg, sikringsbygg og formidlingsbygg opp gjennom årene, uten at det er kommet til realisering.

I 2011 ble Bodø kommune og Nordlandsmuseet enige om å gjøre et nytt forsøk på å realisere et Jektemuseum etter at Bodø kommune i sin sak PS 10/117 hadde vedtatt endelig lokalisering til Bodøsjøen friluftsmuseum. Det ble utarbeidet et skisseprosjekt i 2012, hvor arkitektene RintalaEggertson utarbeidet ei skisse til hvordan et jektemuseum kan utformes i Bodøsjøen.

Høsten 2013 fikk Nordlandsmuseert finasiering på det videre arbeidet – og prosjektet skal videreutvikles frem mot realisering.

I 2014 vil det bli gjennomført et forprosjekt som har følgende mål:

Hovedmål:

Utarbeide konsept for etablering og drift av jektemuseum som nasjonalt kulturbygg med etablering i løpet av 2016

Delmål:

1. Utarbeide rom/funksjonsplan

2. Definere formidlingspotensialet

3. Etablere samling

4. Designe helhetlig formidlingskonsept

5. Utarbeide tegninger av nybygg

6. Utarbeide driftskonsept og finasieringsløsninger

7. Forankring av prosjektet

 

Hardanger Fartøyvernsenter gjennomfører i januar 2014 en antikvarisk analyse av båten, som skal gi grunnlag for det videre arbeidet.

Fakta om Anna-Karoline:

– Bygd i 1876 i Brataker i Mosvik (Nord-Trøndelag)

– 60 fot lang og 21 fot bred

– Lastet 90 tonn dw.

– Storseglet var 14,5 meter bredt og 10,5 m høyt¨Toppseglet var 5 x 5 meter

– Opprinnelig bygget med klinkerhud og uten fast dekk

– Kravellhud lagt utenpå i 1890

– Motorisert med 16 HK Kelvin i 1903

 

Den er det eneste større norske tradisjonelle lasteførende fartøy fra etterreformatorisk tid som en kan si befinner seg helt innenfor den norske byggetradisjonen

(sitat fra førstekonservator Johan Kloster ved Norsk Sjøfartsmuseum, 1996)

 Les mer og se film om Anna Karoline her

Anna Karoline kan besøkes i Bodøsjøen Friluftsmuseum

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med direktør Morten Steffensen på mobil 91 89 71 62

Share on Facebook