Siste nytt

Se planene for Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum.

Det er med glede Nordlandsmuseet kan presentere prospektet til Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum.

Nordlandsmuseet har arbeidet i mer enn 75 år for å ta vare på, og få anledning til å formidle, norsk jektefartshistorie. Jekta «Anna Karoline» er verdens eneste bevarte Nordlandsjekt. Mange regner fartøyet som et nasjonalt ikon. Båten trenger sårt en fagmessig konservering og restaurering. Situasjonen krever rask handling dersom «Anna Karoline» skal bevares for ettertida.

Det vedlagte prospekt er grunnlaget for en søknad til Kulturdepartementet om tilskudd til nasjonalt kulturbygg.  Søknaden leveres inn 1. mars 2015. For at prosjektet skal lykkes vil det kreves aktiv lokal og regional medvirkning og oppslutning.

Målet er å kunne legge ned grunnstein i 2016, og ha bygget ferdig for publikum i 2018/19. Prosjektet har en kostnadsramme på 100 millioner.

Det har vært gjort flere forsøk på å sette jekta inn i et tidsmessig museumsanlegg. I 2011 ble Bodø kommune og Nordlandsmuseet enige om å ta et felles løft for å bevare «Anna Karoline» der jekta står i Bodøsjøen. Arkitektene Rintala Eggertson utarbeidet et skisseprosjekt i 2012. Bodø bystyre ga samme år sin enstemmige tilslutning til skisseprosjektet og ønsket arbeidet videreført.

Nordlandsmuseet håper at prospektet blir et tjenlig beslutningsgrunnlag for realisering av jektefartsmuseet, og at grunnsteinen kan legges ned i 2016, samme år som Bodø by markerer sitt 200-årsjubileum.

Bodø bystyre behandlet saken torsdag 12. februar. Et enstemmig bystyre i Bodø støtter prosjektet.
Nå er det opp til Nordland Fylkeskommune å behandle saken og si sitt.

Last opp prospektet her:

Anna_Karoline_kortversjon

Anna_Karoline_prospekt

 

bodøsjøen Anna Karoline

Share on Facebook
Forrige nyhet
Neste nyhet