Fauske, Møte med Nordlandsmuseet DKS 5. trinn

Hva er et museum og  hva jobber de med?  Dette møtet med Nordlandsmuseet har som formål å gjøre elevene kjent med vårt museum og vår virksomhet, hvor elevene får en innføring i museumsfaglig arbeid. Elevene får selv prøve seg som konservatorer ved å undersøke, beskrive og systematisere foto og gjenstander.

Les mer om produksjonen her.

Forberedelsesark for lærere.

Velkommen til en lærerik «forskerdag»!

Share on Facebook