Sørfold, Konservatoren DKS 5.- 6.trinn

Hva er en konservator, og hva jobber konservatoren med? Dette møtet med Nordlandsmuseet har som formål å gjøre elevene kjent med vårt museum og vår virksomhet, hvor elevene får en innføring i museumsfaglig arbeid. Elevene får selv prøve seg som konservatorer når de skal undersøke og katalogisere ulike gjenstander.

Les mer om produksjonen her.

Forberedelsesark for lærere.

 

Share on Facebook