Privatarkiv Ankerske Marmorforretning

Privatarkivet etter ”Den Ankerske Marmorforretning”

Privatarkivet etter ”Den Ankerske Marmorforretning”

Historien til Ankerske på Fauske kan du laste opp her


Nordlandsmuseet avdeling Fauske bygdetun fikk i 2014 kr. 150 000,- i støtte av Norsk Kulturråd for å øke kompetansen på arbeid med privatarkiv i museet. Museets første oppgave ble å sortere, ordne og tilgjengeliggjøre arkivet etter «Den Ankerske Marmorforretning» som befinner seg på Finneidarkivet. Bedriften, kjent som «Ankerske» på folkemunne, startet opp sin virksomhet på Fauske i 1886. Ankerske-navnet er fortsatt aktuelt på Fauske i dag, først og fremst gjennom «Ankerske Naturstein AS» som holder til ved Fauskevika.

Prosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med- og under faglig veiledning av Arkiv i Nordland. Fredrik Grønning Lie ble ansatt som prosjektmedarbeider på prosjektet i slutten av september 2014. Kort tid etter at Lie ble tilsatt holdt Arkiv i Nordland ordningskurs for museets arbeidsgruppe. Lie har vært den primære arbeidskraften i Nordlandsmuseets arbeidsgruppe som har gjennomført arbeidet med arkivet.

Mesteparten av innholdet som nå utgjør arkivet etter Ankerske ble på starten av 2000-tallet grovsortert av Fauske kommunale bygdeboknemnd. Arkivets omfang etter bygdeboknemndas arbeid var på ca. 40 hyllemeter. Gjennomgangen til Nordlandsmuseets arbeidsgruppe har ført til at arkivet i dag består av ca. 30 hyllemeter. Arbeidet har blitt gjennomført i henhold til arkivfaglige krav, og arkivet med tilhørende katalog vil snart bli tilgjengelig for publikum på den nasjonale nettportalen for arkiver, www.arkivportalen.no. Her kan interesserte søke Nordlandsmuseet om innsyn i arkivets ulike bestanddeler.

Arkivet inneholder mange ulike aspekter av Ankerskes nesten 130-årige historie. Arkivets største serie består av korrespondanse som Ankerske på Fauske hadde både med bedriftens andre kontorer, spesielt i København og Oslo – hvor bedriftens hovedkontor lå henholdsvis før og etter 1960 – og korrespondanse med forretningspartnere fra fjern og nær. Serien er en god kilde til bedriftens utvikling.

Arkivet inneholder også en del ordrer og tegninger av bygninger som Ankerske har utsmykket. Blant disse finner vi Oslo Rådhus, Steinkjer Kirke og Rønvik Sykehus med flere. I tillegg inneholder arkivet flere tegninger og kart fra den kunstneriske framstillingen ved Ankerske og fra de mer tekniske og industrielle aspektene ved produksjonen. En liten samling med egenproduserte trykksaker fra Ankerske er også representert.

Også papirer etter menneskene som jobbet ved bedriften er tatt vare på. Arkivet inneholder nemlig en del informasjon om arbeidsforholdene for bedriftens ansatte – dermed er arkivet også en innfallsvinkel til sosialhistorie.

Forhåpentligvis kan arkivet etter ”Den Ankerske Marmorforretning” gi publikum en større forståelse for hvorfor Fauske i dag er kjent som marmorbyen langs E6, samt gi befolkningen på Fauske og i Salten et interessant innblikk i regionens bergverkshistorie som har vært så viktig for utviklingen av regionen.

Av Fredrik Grønning Lie, januar 2015