L

Kontaktinfo

Telefon
+47 75 50 35 00

Epost
post@nordlandsmuseet.no 

w

Prosjektleder for Museene i Nordland

Prosjektleder for utredning av felles konserverings- og bygningsvernstjeneste for Museene i Nordland.
Søknadsfrist 15. september 2019.

Prosjektleder konservering og bygningsvern
20.08.201911:33 Bjørg Nilsen

Prosjektleder konservering og bygningsvern

Vil DU bevare og utvikle Nordlands kulturarv?

Vi søker prosjektleder for utredning av felles konserverings- og bygningsverntjenesten for museene i Nordland.

Søknad med CV sendes til post@nordlandsmuseet.no innen 15. september 2019

Utlysningsteksten i pdf-format finner du her

Fellestjenesten skal yte bistand innen konservering, bygningsvern og rådgivning, og skal fungere som base for et sterkt fagmiljø. Den skal også ha fokus på katastrofeberedskap. Fellestjenesten skal være tilgjengelig for museene i Nordland, men også for offentlige og private aktører som er forvaltere av vår felles kulturarv. Prosjektet er et samarbeid mellom Helgeland Museum, Nordlandsmuseet, Museum NordNorsk Luftfartsmuseum, Narviksenteret og Árran Lulesamisk.

 • Fellestjenesten skal styrke fagmiljø og forvaltning innen Nordlands kulturarv
 • Fellestjenesten skal ha sitt eierskap blant museene i Nordland
 • Fellestjenesten skal være selvutviklede og drivende
 • Fellestjenesten skal bistå med aktiv konservering

Som prosjektleder vil du ha et lederansvar slik at hele prosjektet når sine mål. Du vil delta aktivt i prosjektet sammen med styringsgruppe og prosjektgruppe, og du vil rapportere direkte til prosjektansvarlig.

Arbeidsoppgaver

 • Definere funksjon og rolle for en felles konserveringsenhet for museene i Nordland
 • Kartlegge mulige organisasjonsmodeller og driftsmodeller for etablering av en konserveringsenhet
 • Gjøre en kartlegging av eksisterende fagmiljø i Nordland
 • Utrede muligheter og modell for salg av konserveringstjenester
 • Utrede muligheten for å organisere bygningsvern som en fellestjeneste

 

 Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Prosjektledererfaring med gode resultater
 • Kjennskap til museum, samlingsforvaltning, konserveringsarbeid
 • Kjennskap til drifts og organisasjonsbygging
 • Førerkort

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Leveringsdyktig, løsningsorientert og strukturert
 • Nettverksbygger
 • Kan kommunisere godt på et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

 

Vi kan tilby

 • en kreativ og spennende jobb i et godt og kunnskapsrikt arbeidsmiljø.
 • lønn i henhold til tariff, Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner
 • pensjonsordning i KLP.

 

Nordlandsmuseet vil være din arbeidsgiver. Du må medregne noe reising i stillingen. Stillingen er et toårig engasjement i 100% stilling. Stillingen vil bli avlønnet som prosjektleder, stillingskode 1113

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:


Tove Mette Mæland, Avdelingsleder, Nordlandsmuseet Midt,

Send spørsmål til tove.mette.maeland@nordlandsmuseet.no  tlf.: 907 22 126

Morten Steffensen, Direktør, Nordlandsmuseet tlf.: 918 97 162

 

Søknad med CV sendes til post@nordlandsmuseet.no innen 15.september 2019

 Utlysningsteksten i pdf-format finner du her

Prosjektet er et samarbeid mellom Helgeland Museum, Nordlandsmuseet, Museum NordNorsk Luftfartsmuseum, Narviksenteret og Árran Lulesamisk.

Målsetningen er å etablere felles enhet for museene i Nordland, med fellestjenester på områder som konservering, bygningsvern og rådgivning. 

Utlysningstekst i pdf-format

google map