Museumsmedarbeider i avdeling Midt, 50 % stilling

Avdeling Midt dekker Nordlandsmuseets museumsvirksomhet i kommunene Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen. Vi søker etter en kollega som er interessert i å arbeide med allsidige og varierte oppgaver knyttet til vår museumsaktivitet. Søknadsfrist 10. mars 2021.

12.02.202108:27 Ida Beate Otterlei

Stiftelsen Nordlandsmuseet består av 19 museer lokalisert i Saltenregionen.  

Museet har som mål å være ledende innen kunnskap om, og formidling av, regionens rikholdige og spennende historie. 

Nordlandsmuseet Avdeling Midt søker 

Museumsmedarbeider i 50% midlertidig stilling 

Stillingens varighet vil være t.o.m. 31.08.21, med mulighet for forlengelse. 
Tiltredelse snarest. 

Avdeling Midt dekker Nordlandsmuseets museumsvirksomhet i kommunene Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen. Vi søker etter en kollega som er interessert i å arbeide med allsidige og varierte oppgaver knyttet til vår museumsaktivitet.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Arbeide med registrering og dokumentasjon knyttet til våre samlinger 
 • Delta i formidlingsutvikling og museets formidlingsarbeid 
 • Delta i våre forberedelser og gjennomføring av sommersesongen i avdelingen 
 • Annet forefallende arbeid 

Nødvendig opplæring vil bli gitt 

Ønsket utdanning og erfaring: 

 • 3-årig videregående utdanning eller høyere innen kontor, arkiv, skole, kulturfag eller annen relevant utdanning 
 • Erfaring fra praktisk arbeid 
 • har gode språk- og datakunnskaper  
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner 
 • Løsningsorientert, målrettet og strukturert 
 • Selvstendig 

Vi kan tilby 

 • en kreativ og spennende jobb i et godt og kunnskapsrikt arbeidsmiljø.
 • lønn i henhold til tariff, Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner 
 • Stillingen vil lønnes i stillingskode 1079 Førstebetjent 

 
Ditt kontorsted vil være ved Fauske Bygdetun, men du vil også måtte delta i arbeid ved andre museumsanlegg i avdelingen, og Nordlandsmuseet som helhet. Du vil også kunne bli gitt andre museumsfaglige oppgaver i vår virksomhet. En del arbeidstid kan også falle til helger og kveldstid, i henhold til arbeidsplan. 

 

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:  

Tove Mette Mæland, Avdelingsleder Avdeling Midt tlf.: 907 22 126 / 971 46 212  

Søknad med CV sendes til post@nordlandsmuseet.no innen 10. mars 2021 

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox