DKS Konservatoren

Et spennende møte med Nordlandsmuseet. Hva er en museum, og hva jobber konservatoren med? Bli med på en spennende og lærerik "forskerdag"!

02.05.201709:15 Nordlandsmuseet

Dette møtet med Nordlandsmuseet har som formål å gjøre elevene kjent med vårt museum og vår virksomhet, hvor elevene får en innføring i museumsfaglig arbeid. Elevene får selv prøve seg som konservatorer ved å undersøke, beskrive og systematisere foto og gjenstander.

Velkommen til en lærerik «forskerdag»!

Denne produksjonen er tilgjengelig i kommunene: Fauske, Sørfold og Beiarn

Fauske 5. trinn: For elever i Fauske Kommune legger vi opp til et museumsbesøk på Fauske Bygdetun, der vi vil oppholde oss i salen i 2. etg. i Rødbrakka. Det vil legges til rette for at dere kan spise lunsjen deres her hos oss etterpå hvis det er ønskelig. DKS-ansvarlig i kommunen avtaler/bestiller skyss.

Sørfold og Beiarn 5. og 6. trinn: Formidlingsansvarlig kommer rundt til skolene i kommunen. Det er ønskelig at det stilles disponibelt et klasserom med mulighet for å koble pc til prosjektor.Lærerveiledning