DKS Konservatoren

Et spennende møte med Nordlandsmuseet. Hva er en museum, og hva jobber konservatoren med? Bli med på en spennende og lærerik "forskerdag"!

Dette møtet med Nordlandsmuseet har som formål å gjøre elevene kjent med vårt museum og vår virksomhet, hvor elevene får en innføring i museumsfaglig arbeid. Elevene får selv prøve seg som konservatorer ved å undersøke, beskrive og systematisere foto og gjenstander.

Velkommen til en lærerik «forskerdag»!

Denne produksjonen er tilgjengelig i kommunene: Fauske, Sørfold og Beiarn

Fauske 5. trinn: For elever i Fauske Kommune legger vi opp til et museumsbesøk på Fauske Bygdetun, der vi vil oppholde oss i salen i 2. etg. i Rødbrakka. Det vil legges til rette for at dere kan spise lunsjen deres her hos oss etterpå hvis det er ønskelig. DKS-ansvarlig i kommunen avtaler/bestiller skyss.

Sørfold og Beiarn 5. og 6. trinn: Formidlingsansvarlig kommer rundt til skolene i kommunen. Det er ønskelig at det stilles disponibelt et klasserom med mulighet for å koble pc til prosjektor.Lærerveiledning