Meløy, Kraft-anlegget på Fykan DKS 6. trinn

I over hundre år har det blitt produsert kraft på Fykan i Glomfjord, gjennom deltakelse og opplevese tar vi deg med gjennom historien.

Meløy kommune har en lang historie som kraftkommune da det er over 100 år siden Glomfjord Aktieselskap fikk konsesjon til å starte utbyggingen av Fykanfossen.

Vi ønsker å formidle historien rundt utbyggingen av kraftanlegget gjennom opplevelse og deltakelse. Opplegget gjennomføres i samarbeid med Newtonrommet i Meløy, hvor en del arrangeres ved Fykanvatnet og en del utenfor kulturhuset i Glomfjord.

I forkant av opplegget vil skolene få tilsendt et bildespill produsert av Statkraft og oppgaver knyttet til dette. Du kan lese mer om produksjonen, å finne flere oppgaver og fagstoff her.

Her finner du forberedelsesark og fagstoff for lærere.