Sørfold, Spor av krig DKS 8.-9. trinn

En DKS-produksjon om fangeleire og den tyske aktiviteten i Indre Salten under 2. verdenskrig

Denne kulturelle skolesekkken omhandler krigshistorien lokalt i Indre Salten. Museumsansatt kommer til skolene i kommunen.

Først vil elevene få et foredrag om hvordan den tyske okkupasjonen utartet seg i Sørfold kommune. Her vil det være spesiell fokus på krigsfanger og krigsfangeleire i forbindelse med jernbanebygging og kystfort. Vi snakker også om hvordan lokalbefolkningen opplevde krigen, og om forholdene i Sørfold kommune på 1940-tallet med tanke på infrastruktur og næringsveier. Deretter får elevene jobbe gruppevis med oppgaver som de til slutt presenterer for klassen.

Lærerveiledning