Fauske, Klungset Leir DKS 9. trinn

Elevene får besøke Klungset Leir, et tysk lasarett som ble bygget under 2. verdenskrig. Velkommen til en dag blant krigens kulturminner med sterke opplevelser!

14.08.201811:48 Ida Beate Otterlei

Klungset Leir - "Tysk hverdag og krigsfangers liv", DKS 9. trinn Fauske

I samarbeid med Fauske kommune ønsker Nordlandsmuseet 9. trinn velkommen til å være med på et besøk til Klungset Leir, der temaet er knyttet til 2. verdenskrig gjennom utstillingen "Tysk hverdag og krigsfangers liv". 

Med et besøk i Klungset Leir vil elevene bli kjent med lokale kulturminner og kilder fra 2. verdenskrig, og oppleve hvordan disse sammen kan være med på å fortelle krigens grusomme historie, for enkeltmennesker og mennesker som gruppe. Vi vil fokusere på ideologiers menneskesyn, og dens påvirkning på historiske hendelser og enkeltmenneskers skjebne. Vi ønsker også sterkt å formidle kulturminners verdi for identitet og historie.

Prosjektet er en del av den kulturelle skolesekken i Fauske Kommune, men formidlingsopplegget kan bestilles til 9. trinn i andre kommuner. Skolen må da selv ordne med skyss.

Kontaktinformasjon Nordlandsmuseet:

Tove Mette Mæland
Fauske Bygdetun
Telefon: 907 22 126
tove.mette.maeland@nordlandsmuseet.no


Kontaktinformasjon Fauske Kommune:

Sigrun Fostad
Fauske Kommune
Telefon: 75 60 43 50
sigrun.fostad@fauske.kommune.no

Lærerveiledning