Fauske, Klungset Leir DKS 9. trinn

Elevene får besøke Klungset Leir, et tysk lasarett som ble bygget under 2. verdenskrig. Velkommen til en dag blant krigens kulturminner med sterke opplevelser!

Klungset Leir - "Tysk hverdag og krigsfangers liv", DKS 9. trinn Fauske

I samarbeid med Fauske kommune ønsker Nordlandsmuseet 9. trinn velkommen til å være med på et besøk til Klungset Leir, der temaet er knyttet til 2. verdenskrig gjennom utstillingen "Tysk hverdag og krigsfangers liv". 

Med et besøk i Klungset Leir vil elevene bli kjent med lokale kulturminner og kilder fra 2. verdenskrig, og oppleve hvordan disse sammen kan være med på å fortelle krigens grusomme historie, for enkeltmennesker og mennesker som gruppe. Vi vil fokusere på ideologiers menneskesyn, og dens påvirkning på historiske hendelser og enkeltmenneskers skjebne. Vi ønsker også sterkt å formidle kulturminners verdi for identitet og historie.

Prosjektet er en del av den kulturelle skolesekken i Fauske Kommune, men formidlingsopplegget kan bestilles til 9. trinn i andre kommuner. Skolen må da selv ordne med skyss.

Kontaktinformasjon Nordlandsmuseet:

Tove Mette Mæland
Fauske Bygdetun
Telefon: 907 22 126
tove.mette.maeland@nordlandsmuseet.no


Kontaktinformasjon Fauske Kommune:

Sigrun Fostad
Fauske Kommune
Telefon: 75 60 43 50
sigrun.fostad@fauske.kommune.no

Lærerveiledning