Andre museumssteder

Ludvig Filip-rommet - Nordland Kultursenter i Bodø.

Ludvig Filip-rommet ligger i Nordland Kultursenter, og inneholder veggmalerier fra 1754, malt av Gottfried Ezekiel. Veggmaleriene hang opprinnelig i den gamle prestegården som lå på samme sted, og ble tatt vare på da den gamle måtte rives.

Bodin Prestegård ble bygd i 1750 av daværende sogneprest Nikolai Christian Friis. Veggmaleriene ble malt i 1754, og var Ezekiels første arbeide for Friis. Senere dekorerte Ezekiel Bodin Kirke, og flere andre kirker i Nordland.

1892 ble prestegården kjøpt av landbruksskolen som skulle starte opp her. De gamle prestegårdsbygningene ble ansett som uegnet til det nye formålet, og ble revet. Vegg- og takmalerier fra et av rommene ble tatt vare på etter rivinga, og satt opp i den nye landbruksskolen.

Motivene på tapetene viser villsvin og hjortejakt i et romantisk parklandskap med borgruiner, damer og herrer i europeiske moteklær. I taket er der medaljonger med motiver fra årstidene.

Rommet har fått navn etter den franske prinsen Louis Philippe av Orleans, som var gjest på prestegården sommeren 1795. Prinsen var da i landflyktighet etter den franske revolusjon, og reiste blant annet rundt i Skandinavia. Prinsen ble konge i Frankrike i 1830.

Veggmaleriene har gjennomgått en omfattende restaurering og rommet åpnet igjen i 2014.
Les mer om restaureringarbeidet her: 
https://www.nrk.no/nordland/jobbet-gratis-for-a-berge-skatt-1.11271145Gullbakkgården i Saltdal.

Gullbakkgården gir et innblikk i et typisk levesett i Saltdal rundt midten av 1900-tallet. Gullbakkgården ble bygd opp av Peder Danielsen og Albertine Kristensdatter i 1890. Sønnen Kristian Gullbakk overtok gården i 1929. Kristian videreførte den tradisjonelle gårdsdriften med jordbruk og skogbruk som hovednæring og båtbygging som binæring.

Han var en dreven båtbygger, og i likhet med de fleste andre småbruk i Saltdal var båtbygging en viktig del av virksomheten på Gullbakkgården

Våningshuset ble bygd i 1880/1890-årene og er tidstypisk for Salten. Det meste av interiøret står fortsatt intakt og vitner om en brytningstid mellom det tradisjonelle og det gryende moderne.

Eldhuset ble brukt til å produsere vinterforsyninger av mange slag, og ofte var huset en kombinasjon av matlagingssted, vaskerom, tørkerom og vedskjul.

Skagstad skole i Steigen.

Skagstad skole sto ferdig i 1881. Prest Wisløff fikk i sin virketid i Steigen prestegjeld, (1871-1893), bygd flere fastskoler. Den eneste gjenværende står i dag bevart på sin opprinnelige plass i et fint kulturlandskap på Skagstad, på nordsiden av Engeløya.

Skagstad skole er et flott eksempel for nordnorske skolebygninger fra andre halvdelen av 1800-tallet, og gir et godt inntrykk av hvordan det var å gå på skole helt fram til 1950-tallet.

Omvisning etter avtale.