Digitale fortellinger

Nordlandsmuseets digitale fortellinger på Digitalt museum

Digitalt fortalt er et nettsted med personlige fortellinger fra kulturinstitusjoner og privatpersoner. Fortellingene er knyttet til kulturarv. Målet er å vise bredden av temaer, fortalt av et stort mangfold av fortellere.

http://digitaltfortalt.no/

 

Alle Nordlandsmuseet sine bidrag  på Digitalt fortalt finner du ved å trykke på denne linjen

Hamsunsenteret og Hamsun finner du ved å trykke på denne linjen 

 

Her er noen av de siste bidrag fra oss: 

Fiskebonden i Fagervika

Adolfs familie var fiskerbønder på Nordlandskysten sist på 1800-tallet. Fiskerbonden var hele familien, alle var med å dro lasset for å sikre familien inntekt fra landbruk og fiskerier.

http://digitaltfortalt.no/things/fiskebonden-i-fagervika/H-DF/DF.7337

 

Tethys – Livreddende Apparat

Breder Karlsen født i 1862 i Bodø. Han var forretningsmann, men først og fremst oppfinner. Han fant opp Tethys redningsbeltet på slutten av 1800-tallet. Redningsbelter var tidligere laget av reinskinn, Capox (sjøgress) og kork. Han var en veldig fremsynt mann.

http://digitaltfortalt.no/things/tethys-livreddende-apparat/H-DF/DF.7341

 

Sitronkaka på Løp gård

Det ligger et historisk sus over Sitronkaka på Løp gård i Bodø, bakt etter ei gammel oppskrift som ble funnet på gården under restaureringa på 1990-tallet.

http://digitaltfortalt.no/things/sitronkaka-p-lp-grd/H-DF/DF.7340

 

Han Far

Hva var gjestgiverens rolle i lokalsamfunnet på 1800-tallet? Var han en livslinje eller utnyttet han den stakkars fattige fiskerbonden?

http://digitaltfortalt.no/things/han-far/H-DF/DF.7332

 

Teisten – Den gamle båten og havet

Motoråttringen Teisten er den best bevarte av kun to gjenværende eksemplarer av båt-hybriden fra da vi gikk fra en ro- og seilbasert fiskeflåte til motorisert drift. Teisten er del av Nordlandsmuseets samling, støtt vårt arbeid med å ta vare den!

http://digitaltfortalt.no/things/teisten-den-gamle-bten-og-havet/H-DF/DF.7344

 

FAUSKE: En rekke historier fra områder i Fauske kommune finner du på vedlagte link

http://digitaltfortalt.no/search?state_id=&query=tove-mette&js=1