Forklar kort hva objektet er, og hva det består av.

Ofte er det gjenstandens historie som gjør den unik. Her skriver du det du vet om bruksområde og historikk til det du ønsker å gi. Hva ble det brukt til? Hvem har eid det? Hvor har det blitt brukt? Hvor har det blitt laget? Når ble det laget/brukt?

Last opp ett eller flere bilder av objektet/objektene.