Formidling

Se alle våre formidlingstilbud her

Nordlandsmuseets anlegg strekker seg fra Hamarøy i nord til Meløy i sør, og vi tilbyr formidling ved alle våre anlegg.

Gjennom faste utstillinger, gjesteutstillinger, vandreutstillinger, foredrag, guidinger, dramatiseringer og aktiv deltakelse fra publikum formidles historie, kunst og kultur. I samarbeid med lokale aktører utøves opplevelsesbasert formidling gjennom våre Æventur-konsept.

Nordlandsmuseet er en sterk bidragsyter av formidling til barn gjennom den kulturelle skolesekken, med forankring i Kunnskapsløftet kompetansemål tilpasset de ulike alderstrinn.

I de statlige målsetningene for museumsformidling skal museene “nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelige for alle, blant annet gjennom målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt”.

Nordlandsmuseets mål for 2014 er å styrke og knytte formidlingsoppleggene tetter opp mot forskningsresultater og kunnskapsutvikling. Markering av grunnlovsjubileet vil være prioritert.