Ledig stilling som konservator

Vil du være med å utvikle Blodveimuseet? Liker du å jobbe med samling, dokumentasjon og formidling av krigshistorie? Da er kanskje dette stillingen for deg! Ny søknadsfrist 30. januar.

20.12.202109:52 Ida Beate Otterlei

Ledig stilling som konservator

Søk på stillingen her: Jobbnorge

Om stillingen:

Nordlandsmuseet er et regionmuseum i Nordland fylke. Museet har ansvar for 20 museumsanlegg i 9 kommuner. I alle disse kommunene forvalter vi store samlinger og formidler mange historier. Museet er organisert i tre geografiske avdelinger; avdeling nord, avdeling midt og avdeling sør.

I avdeling midt har vi nå en ledig stilling som primært vil ha fokusområde knyttet til Blodveimuseet og Saltdal bygdetun. Stillingen vil være en del av felleskapet i hele avdelingen, som igjen er en del av felleskapet Nordlandsmuseet. I hele Nordlandsmuseet er vi over 40 ansatte, mens i avdeling midt er vi mellom 7 og 9 ansatte. Vi har et godt og kreativt arbeidsmiljø.

I avdeling midt har vi ansvar for alle museumsanlegg og samlinger i kommunene Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen. Våre tematiske satsingsområder i avdelingen er; krigshistorie med spesielt fokus på krigsfanger, samisk historie, immateriell kulturarv og allsidig kulturhistorie forøvrig.

Vi søker etter en faglig dyktig medarbeider som kan være med å utvikle museets arbeid med krigshistorie generelt og Blodveimuseet spesielt. Du vil også arbeide med andre kulturhistoriske temaer. Samtidig vil stillingen være allsidig og dekke flere av museets fagområder. Formidling og omvisning vil være en viktig del av dine arbeidsoppgaver.

En del av stillingen vil være dedikert til arbeid med museets samlinger, som registrering, fotografering m.m. Erfaring fra samlingsarbeid vil være positivt, men ikke nødvendig, da opplæring vil bli gitt.

Til stillingen vil det også ligge enkelte driftsoppgaver og andre museumsfaglige oppgaver. Du må regne med noe arbeid i helger og på kveldstid, og at du i kortere perioder inngår i en sesongturnus. Du vil også innimellom delta i arbeid ved museets andre arenaer, både i avdelingen og i Nordlandsmuseet som helhet.

Stillingen vil ha delt kontorsted. Hoveddelen av arbeidstiden legges til Saltdal bygdetun og Blodveimuseet, men i perioder vil du ha kontorsted på Fauske bygdetun, avdelingens hovedkontor.

Stillingen vil ha en høy grad av selvstendig arbeid og ansvar, men det forventes også samarbeid og arbeid i team.

Stillingen rapporterer inn til avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver:

 • Kunnskapsutvikling og formidling knyttet til 2. verdenskrig og andre kulturhistoriske emner innenfor museets satsningsområder.
 • Arbeid med utvikling av våre krigshistoriske utstillinger.
 • Oppfølging og tilsyn med museets anlegg i Saltdal kommune.
 • Være vert for våre besøkende og drive formidling.
 • Arbeide med museets samlingsforvaltning og -utvikling.
 • Være en aktiv bidragsyter inn i museets og avdelingens fagmiljø.
 • Følge opp samarbeidspartnere og delta i relevante nettverk og fagmiljø.

Kvalifikasjonskrav:

Utdanning:

 • Master i historie eller annen relevant utdanning. Relevant museumsfaglig erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.

Erfaring:

 • Erfaring fra formidling av krigshistorie.
 • Museumsfaglig erfaring innen samling, utstillingsarbeid og formidling er en fordel.
 • Kjennskap til Primus eller lignende databasesystemer og erfaring med å registrere, dokumentere og katalogisere museumssamlinger er ønskelig.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Selvstendig i arbeidet.
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • God orden, systematisk og målrettet.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Positiv og serviceinnstilt.
 • Bidrar til, og støtter kollegaer i arbeidet med å nå museets mål.

Andre krav:

 • Førerkort klasse B.
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i tysk muntlig er ønskelig, men ikke et krav.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • en kreativ og spennende jobb i et godt og kunnskapsrikt arbeidsmiljø.
 • varierte og allsidige oppgaver.
 • mulighet for utvikling i stillingen.
 • pensjonsordning i KLP.
 • tariffavtale: Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner.

Lønn:

 • Stillingskode: 1434                     
 • Stillingstittel: Rådgiver                              
 • Lønn: ltr. 51-59

Prøvetiden vil være 6 måneder.

Mer informasjon om stillingen fåes ved henvendelse til:

Tove Mette Mæland, avdelingsleder Avdeling Midt tlf.: 907 22 126

Søknad med CV sendes til post@nordlandsmuseet.no innen 30. januar 2022

Søk her

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox