L

Kontaktinfo

Telefon
+47 75 50 35 00

Epost
post@nordlandsmuseet.no 

w

Krigens kulturminner

Nordlandsmuseet har skiltet fire viktige kulturminner fra krigen langs E6 i Salten. Her kan du lese mer om de forskjellige stedene.

12.03.201814:50 Ida Beate Otterlei

I krigsårene ble jernbaneutbyggingen i Nord-Norge fremskyndet av den tyske okkupasjonsmakta. Strekningen Mosjøen – Fauske ble fra 1940 et prosjekt som både NSB og tyskerne tok seg av i fellesskap. Arbeidene på strekningen Fauske – Drag kom i gang sent i 1942 og var et utelukkende tysk prosjekt. Banen til Mo ble ferdig i mars 1942, banen til Fauske etter krigen. Strekningen nord for Fauske ble ikke ferdigstilt. I dag, 70 år etter at arbeidet tok slutt, kan vi fortsatt se tydelige og inntrykksfulle spor som tunneler, broer, fyllinger, demninger, havneanlegg og ikke minst rester etter fangeleirer.

google map