L

Kontaktinfo

Telefon
+47 75 50 35 00

Epost
post@nordlandsmuseet.no 

w

Gyltvik

Rester etter anleggsvirksomhet knyttet til jernbanebygging gjennom Nordland.

12.03.201815:04 Ida Beate Otterlei

Restene etter anleggsvirksomheten ved Gyltviksjyen er monumentale. Leiren var konsentrert fra jernbanelinja og opp mot den lokale bebyggelsen. Fangeleiren lå ovenfor det tyske leirområdet. Det var ca. 400 sovjetiske krigsfanger i denne leiren mellom 1943 0g 1945. Åtte av døde i fangenskapet. En av dem, Saluid Wladimir, ble skutt etter et rømningsforsøk. Et minnesmerke er hogd inn i en hammer der henrettelsen fant sted.

Anlegget var «produktivt» og nordvest for Gyltvik er det gjennomdrevet to tunneler på henholdsvis 364 og 94 meter. Massive steinfyllinger kan vi finne mellom disse to tunnelene. Sørøst for vika er det drevet 46 meter tunnel. I vika mellom tunnelinnslagene er det fortsatt store steinkonstruksjoner.

Krigsfangen Saluid Wladimir ble skutt etter rømningsforsøk fra Gyltvik.

google map