Gyltvik

Tysk anleggsområde og fangeleir

Restene etter anleggsvirksomheten ved Gyltviksjøen er monumentale. Leiren var konsentrert fra jernbanelinja og opp mot den lokale bebyggelsen. Anlegget var produktivt. Nordvest for Gyltvik er det gjennomdrevet to tunneler på henholdsvis 364 og 94 meter. Massive steinfyllinger kan vi finne mellom disse to tunnelene. Sørøst for vika er det drevet 46 meter tunnel. Det var firmaet Pollensky & Zöllner som var entreprenør ved anlegget. Også et norsk firma var involvert i 1943. I vika mellom tunnelinnslagene er det fortsatt store steinkonstruksjoner, og rester etter kaianlegget.

Fra jernbanelinja og oppover kan vi finne murer etter store og små bygninger som var brukt til blant annet verksteder, mannskapsbrakker, vaskeri og kontorer.

Tyskerne konstruerte en taubane fra kaia og oppover. Den var helt nødvendig for å frakte tungt utstyr i det brattlendte terrenget. Taubanen lå omtrent der stien går idag.

Fangeleiren lå ovenfor det tyske leirområdet. Tuftene etter fangeleiren er ikke synlige i dag. Det var ca. 400 sovjetiske krigsfanger i denne leiren mellom 1943 og 1945. Åtte døde i fangenskapet. En av dem, Vladimir Saluid, ble skutt etter et rømningsforsøk. Et minnesmerke er hogd inn i en hammer mellom Gyltvik og Kvarv, der henrettelsen fant sted. De døde ble i 1945 flyttet til Helland kirkegård. Seks år senere, i 1951, ble alle døde sovjetiske fanger i Nord-Norge flyttet til en felles kirkegård på Tjøtta på Helgeland.

NB! Opphold i tunneler tilrådes ikke, og skjer på eget ansvar.

Andre artikler om krigens kulturminner langs E6:

Blodveien

Petterslager

Lasarettet på Klungset

Krigsminnesmerket ved Sommerset

Tyske Todtoffiserer ved anleggsområdet i Gyltvik
Gyltvik
Krigsfangen Saluid Wladimir ble skutt etter rømningsforsøk fra Gyltvik.
Minnesmerket der Vladimir Saluid ble henrettet.