Lasarettet på Klungset

Tysk lasarett 1943-1945 / Svensk Røde Kors lasarett 6. juni-5.juli 1945

Lasarettet på Klungset ble opprettet av den tyske okkupasjonsmakten i 1943. Dette for å gi sine mange tusen soldater og arbeidsfolk i området nødvendig medisinsk behandling. Anlegget omfattet etter hvert 13 bygg, inkludert kjelleranlegg, og hadde da 180 sengeplasser.

Ved freden i mai 1945 ble lasarettet åpnet for alvorlig syke og underernærte fra krigsfangeleirene i området. Den 7. juni kom Svensk Røde Kors med personell og utstyr til Klungset og overtok den medisinske behandlingen av pasientene. I løpet av en måned fikk nesten 400 tidligere krigsfanger hjelp på lasarettet. I tillegg delte Røde Kors ut 34 tonn mat til fangeleirer i området. De svenske legenes og sykepleiernes innsats reddet mange liv.

I dag er det kun fire av de opprinnelige byggene som står igjen. Som ett av de få bevarte tyske lasarettene etter 2. verdenskrig er anlegget nå fredet. I etterkrigstiden ble anlegget brukt av det norske forsvaret; først som utstyrs- og våpenarsenal, og fra 1990 av Heimevernet. I 2012 ble leiren solgt til Klungset Leir AS.

Andre artikler om krigens kulturminner langs E6:

Blodveien

Gyltvik

Petterslager

Krigsminnesmerket ved Sommerset

Svensk sykepleier avluser noen innlagte eksfanger med DDT.
For noen kom hjelpen for sent.
Svensk lege og sykepersonell under en kirurgisk operasjon.