Petterslager

Tysk fangeleir for sovjetiske krigsfanger som skulle bygge jernbane gjennom Nordland

Fangeleiren ble opprettet av den tyske okkupasjonsmakten i forbindelse med utbygging av jernbane fra Fauske og nordover. Tyskerne kalte leiren for “Petterslager”, etter leirsjefen Major Petters. De første 200 krigsfangene kom tidlig på sommeren 1943. Ved frigjøringen var det nesten 600 krigsfanger i leiren.

Fangene ble tvunget til å utføre tungt kroppsarbeid og samtidig livnært under minimumsbehov. Anleggsarbeidet besto i å grøfte myrene over Fauskeeidet, bryte stein og fylle på masse til den planlagte jernbanen. I dag er jernbanefyllingen fortsatt godt synlig på andre siden av E6, parallelt med veien.

23 år gamle Jefim Sanarov fra Kasakhstan ble skutt 9. oktober 1943. Sammen med Fjodor Trifonov og Nikifor Malasjik rømte han fra fangeleiren. Etter noen dager ble de tatt, ført tilbake og henrettet i steinbruddet i nærheten av leiren.

Minnestøtten på høyden minnes de 11 sovjetiske krigsfangene som døde i fangeleiren. Jefims navn står ikke på denne støtten, men de tre nederste numrene lot seg i senere tid knytte til tyske fangekort i russiske arkiv. Dermed ble skjebnen til Jefim, Fjodor og Nikifor avklart, mer enn 60 år etter deres død. Gravene ble etter krigen flyttet til Fauske kirkegård og derfra, under operasjon Asfalt i 1951, til krigskirkegården på Tjøtta.

Andre artikler om krigens kulturminner langs E6:

Blodveien

Gyltvik

Lasarettet på Klungset

Krigsminnesmerket ved Sommerset

Sovjetiske krigsfanger i arbeid ved jernbanelinjen ved Fauske.
Sovjetiske krigsfanger i arbeid ved jernbanelinjen ved Fauske.
Fangekort til Jefim Sanarov.