Kultur- & Naturapp

Velkommen til vandring med Nordlandsmuseets Kultur- & NaturAPP.
Det er utviklet fire vandringer til nå på denne plattformen.
En vandring langs Bodøelv i Bodø, en ved Gildeskål kirkested, en ved Nordarnøy kystfort i Gildeskål, og en i Meløy kommune.

Elveparken mellom Maskinisten og Bodøsjøen

Kultur- & Naturvandringen er en gratis APP hvor du langs elveparken, mellom Maskinisten og Bodøsjøen, kan oppleve historie, kultur og natur gjennom digital formidling.

APPen kan brukes på pc, nettbrett og smarttelefon, dermed kan du selv velge om du vil gå turen digitalt fra sofakroken hjemme eller ute i marka.

Vandringen.no

Vandringen på Gildeskål kirkested

Velkommen til en vandring på Gildeskål kirkested. Her kan du ikke bare oppleve den vakre, unike steinkirken fra middelalderen, men også mange andre kulturminner helt fra romertiden til moderne tid. For å komme i gang, er det viktig å lese bruksanvisningen for å få mest mulig ut av turen. På skiltet ser du også kartet med alle de 20 postene som foreløpig er lagt ut.

En tur gjennom vår digitale løype vil gi et godt innblikk av kirkestedets historie.

Start turen på Gildeskål kirkested her

 

Vandring på Nordarnøy kystfort i Gildeskål.

Utviklet av Gildeskål kommune, og innhold produsert av Nordlandsmuseet.

I 1941/42 etablerte tyskerne kystfortet på Nordarnøy som et ledd i forsterkningen av kystforsvaret på norskekysten. Kystfortet var ett av 13 fort i tyskernes forsvarsverk «Festung Bodø» under 2. verdenskrig.

 

https://gildeskal.vandringen.no/?id=2145870936

 

Opplev Meløy kommunes kulturhistorie gjennom vandringen

Meløy kommune ligger naturskjønt til helt nord på Helgelandskysten, med isbreen Svartisen som nærmeste nabo. Kommunen har, med sine 873 kvadratkilometer, mange aktive og livskraftige bygder, en rekke tettsteder og flere bebodde øyer. Ørnes er kommunens administrasjonssenter og trafikknutepunkt. Her finner du det meste av offentlige og private tjenester.

https://meloy.vandringen.no/?id=2145870936

 

Ha en riktig god tur!