Nordlandsmuseet tildelt midler fra Sparebank1 Samfunnsløftet

Et museum som inkluderer alle
Stiftelsen Nordlandsmuseet med 20 museumsanlegg i 9 forskjellige Salten kommuner.
Tildelingen fra Sparebank1 Samfunnsløftet gir Nordlandsmuseet anledning til å gi gratis inngang til barn og unge gjennom hele 2022.

Prosjektet er å forebygge ekskludering av barn som lever under fattigdomsgrensen i regionen. "Leave no one behind". Museet ønsker å gi alle barn fri inngang på deres anlegg i hele 2022.

Bærekraftsmål

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss. Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også både nasjonalt og globalt. Vi følger bærekraftsmålene til FN og har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift.

Dette prosjektet har fokus på følgende bærekraftsmål:

  • 1. Utrydde fattigdom
  • 4. God utdanning

Flere tildelinger

Vi har flere tildelinger til STIFTELSEN NORDLANDSMUSEET.
Her er oversikten.

Se tildelinger til oss her