ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV SJELDENT SKIPSVRAK

I perioden 31. mai til 4. juni skal marinarkeologer fra UiT og NTNU foreta en utgravning under vann av et skipsvrak på Mjønes.
Prøver tatt av vraket viser at det er ei jekt bygd på midten av 1700-tallet. Det finnes ingen bevarte eksemplarer av jekter fra før 1850. Dermed er den helt unik i sitt slag. Det er den eneste salten-jekta som fins.

ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV SJELDENT SKIPSVRAK

Denne uka skal marinarkeologer fra UiT og NTNU foreta en utgravning under vann av et skipsvrak på Mjønes. Vraket ble omtalt av AN og NRK Nordland i 2021, i forbindelse med at det ble undersøkt og tatt prøver av treverket i et samarbeid mellom Jektefartsmuseet og Tromsø Museum. Prøvene viste at det er vraket av ei jekt bygd på midten av 1700-tallet, viser en rapport fra dendrokronolog Andreas Kirchefer, som har analysert prøvene fra 2021.

Skipsfunn som er eldre enn 100 år gamle er automatisk fredet, og det er UiT som har forvaltningsansvaret på vegne av Staten for slike kulturminner i vårt område. Marinarkeolog Stephen Wickler fra UiT er prosjektleder for utgravningen på Mjønes.

UNIKT FUNN

Det finnes ingen bevarte eksemplarer av jekter fra før 1850. Jekta som er funnet på Mjønes er estimert bygd på midten av 1700-tallet, og den er bygd i Salten, mest sannsynlig i Skjerstad-Misvær-Beiarn området. Dermed er den helt unik i sitt slag. Det er den eneste salten-jekta som fins. Funnet kan gi masse ny og spennende kunnskap om jektebygging i Salten, og om jektenes form og størrelse på 1700-tallet. Den eneste parallellen til dette vraket er et jektevrak funnet i Kattmarka i Namsos som ble gravd ut i 2019. Namsos-vraket er også en jekt bygd på 1700-tallet, men den er bygd i Trøndelag. Arkeologer som deltok i utgravningen i Kattmarka er også med på prosjektet i Mjønes denne uka.

BEVARING PÅ FUNNSTEDET I FJÆRA

Vraket på Mjønes ligger tilsynelatende svært stabilt og godt i fjæra, stort sett nedgravd i sand og leire. Den arkeologiske utgravningen denne uka har som mål å avdekke vraket og dokumentere det med fotogrammetri, en 3D-scanning av skroget. Når dette er gjort er planen å grave vraket ned igjen. Det eneste som tas ut av funnområdet er en større bit av skrogsida på jekta som er brutt løs og ligger for seg selv litt i overkant av kjølen. Denne vil bli hentet opp og skal gjennomgå en lang prosess med konservering. Målet er at den etter noen års konservering skal stilles ut i Jektefartsmuseet. Konserveringsprosessen innebærer å bytte ut saltvannet i treverket først med ferskvann, og deretter med en konserverende væske som skal sørge for å bevare formen og strukturen i det 250 år gamle treverket.

Utgravningen i fjæra skal foregå fra tirsdag 31. mai, og avsluttes 3. eller 4. juni 2022.

Bildene er tatt i april 2021.