Bymuseet i Bodø stengt for ombygging fra 1. september 2022

Den ærverdige bygningen, midt i Bodø sentrum, har helt fra 1903 formidlet Nordland og Bodø sin historie.
Bygningen er ikke tilpasset dagens krav til tilgjengelighet, hverken for publikum eller ansatte. Hvis alt går etter planen, åpner Bymuseet på nytt vinteren 2024, som et bygg tilpasset dagens krav, og med nytt innhold.

Bymuseet i Bodø bygges om

Bymuseet i Bodø bygges om

Den ærverdige bygningen, midt i Bodø sentrum, har helt fra 1903 formidlet Nordland og Bodø sin historie. Det startet som et samtidsmuseum for fiskeri. Nå har museet utstillinger over Bodøs historie, samtidig som det vises skiftende utstillinger. Bymuseet er landsdelens eldste museumsbygg, der det fortsatt drives museumsvirksomhet.

Bygningen er ikke tilpasset dagens krav til tilgjengelighet, hverken for publikum eller ansatte. Byggets hovedstruktur er uforandret siden 1903, det betyr bratte trapper i inngangsparti, mellom etasjene og ned til publikumstoalettet, som ligger for enden av en bratt smal trapp i museets kjeller.

Museet er i dag i en situasjon der gjester blir ekskludert på grunn av byggets utforming. Nordlandsmuseet har derfor besluttet å stenge bygget fra 1. september, for en omfattende ombygging, med bl.a. etablering av heis, og nytt universelt utformet inngangsparti, toaletter osv. I tillegg vil museet øke sitt formidlingsareal.

Hvis alt går etter planen, åpner Bymuseet på nytt vinteren 2024, som et bygg tilpasset dagens krav, og med nytt innhold.

 Vi gleder seg til å ta imot publikum i et nytt – gammelt bygg i 2024!

Samisk museum 2024

I 2024 åpner Bymuseet som et samisk museum for byen og regionen. Prosjektet samisk museum varer ut 2024, og legger grunnlaget for større vekt på formidling av Bodø og Saltens samiske historie i regi av Nordlandsmuseet i årene framover. Prosjektet – Samisk museum», er et samarbeid mellom Nordlandsmuseet og Árran lulesamisk senter. Prosjektet er en del av Nordlandsmuseets satsing fram mot prosjektet Europeisk kulturhovedstad 2024.

Historikk

Museumsbygningen i Prinsensgate 116 ble tegnet av ingeniør Ole Aarnseth, bygd i 1903 og tatt i bruk som museum året etter som Nordland fiskerimuseum. Det har vært sammenhengende museumsdrift i bygningen siden oppstarten og rommer i dag bymuseum og lokaler for skiftende utstillinger. Bygget har bare vært minimalt ombygd (åpent galleri i 2. etasje ble lukket og messaninetasje mellom 1. og 2. etasje ble etablert på 1950-tallet) siden oppstarten. Bygget er Bodøs eldste bevarte bygning i bykjernen og inngår i Rådhuskvartalet og Solparken som begge er sentrale deler av Bodøs bykjerne. Nærmeste nabo er Bodø Domkirke og Rådhuset, begge bygd opp etter bombingen under andre verdenskrig i 1941. Museumsbygningen ble fredet etter § 15 i kulturminneloven per 15. juni 2011. Fredningen omfatter bygningens eksteriør, deler av interiør og etter § 19 også museumskvartalet.