ARVEN Nordland historiesenter- mulighetsstudie

Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet har samarbeidet om en mulighetsstudie for å finne en felles magasinløsning.
Dette har resultert i en konseptidé for ARVEN - Nordland historiesenter.

I oppsummeringen – og tilrådingen fra prosjektgruppa som har arbeidet med saken – heter det:

Viktige deler av Nordlands historiske materiale foreslås samlet under ett tak i

ARVEN – Nordland historiesenter


ARVEN utvikles under mottoet «Vel bevart og aktivt fortalt» som en tiltrekkende møteplass for konservering, lagring, formidling og diskusjon av vår regionale historiearv.

Senteret skal stimulere interessen og engasjementet omkring regional og lokal historie, styrke fagmiljøet og være en berikelse for bysamfunnet.

ARVEN skal inneholde magasiner for Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet (delvis publikumsåpent), et fellesområde for mottak, konservering og formidling og kontorer for hovedadministrasjonen.

All virksomhet i Arkiv i Nordlands samles her på sikt.

Det legges til rette for utstillinger av helheten i Bodøs og Nordlands historie.

Her kan du laste ned sluttrapporten og en illustrert kortutgave for prosjektet

Mulighetsstudien er et første steg i en mulig planprosess med siktemål å realisere en formålstjenlig fellesløsning for å ta vare på og formidle viktige deler av Nordlands historiearv.

Vil du lese mer om Arkiv i Nordland finner du deres hjemmesider her.

Arven - Sluttrapport mulighetsstudie

Presentasjon av ARVEN - kortversjon

ill: GNIST Arkitekter
ill: GNIST Arkitekter