L

Kontaktinfo

Telefon
+47 75 50 35 00

Epost
post@nordlandsmuseet.no 

w

Prosjektleder for Museene i Nordland

Prosjektleder for utredning av felles konserverings- og bygningsvernstjeneste for Museene i Nordland.
Søknadsfrist 28. februar 2019.

Prosjektleder for Museene i Nordland
11.02.201912:28 Bjørg Nilsen

Prosjektleder for utredning av felles konserverings- og bygningsvernstjeneste for Museene i Nordland 

Søknad med CV sendes til post@nordlandsmuseet.no innen 28.februar 2019

Prosjektet er et samarbeid mellom Helgeland Museum, Nordlandsmuseet, Museum NordNorsk Luftfartsmuseum, Narviksenteret og Árran Lulesamisk.
Målsetningen er å etablere felles konserveringsenhet for museene i Nordland, og også se på mulighetene for å vurdere bygningsvern i en slik fellestjeneste.
 

Utlysningsteksten i pdf-format finner du her

Konserveringsenheten i Nordland skal være en kompetanseinstitusjon som dekker behov for faglige tjenester innen konservering, samt rådgivning knyttet til dette. Konserveringstjenesten vil være en viktig faglig ressurs for museene i Nordland, og vil kunne være base for et sterkt fagmiljø innen konservering i vårt fylke. Tjenesten skal også være tilgjengelig for det private og offentlige som også er forvaltere av vår felles kulturarv.  

Siden bygningsvern også er en aktiv forvaltning av den bygningsmessige delen av vår kulturarv, så skal prosjektet også se på muligheten for  å organisere dette fagområdet inn i en slik fellestjeneste. 

 • Enheten skal styrke forvaltningen av Nordlands kulturarv. 
 • Enheten skal skape et styrket fagmiljø innen fagområdet konservering for hele Nordland. 
 • Enheten skal ha sitt eierskap blant museene i Nordland. 
 • Enheten skal være sjølutviklende og drivende, samt utvikle et kompetansemiljø og være nettverksbyggende innenfor fagfeltet i Nordland. 
 • Enheten skal yte tjenester innen aktiv konservering, og ha fokus på katastrofeberedskap. 

Som prosjektleder vil du ha et lederansvar slik at hele prosjektet når sine mål. Du vil delta aktivt i prosjektet sammen med styringsgruppe og prosjektgruppe, og du vil rapportere direkte til prosjektansvarlig. 

Museene i Nordland vil være din oppdragsgiver, Nordlandsmuseet vil være din arbeidsgiver, og Fauske Bygdetun vil være ditt kontorsted. Du må medregne noe reising i stillingen.  

Arbeidsoppgaver 

 • Arbeide for å definere funksjon og rolle for en felles konserveringsenhet for museene i Nordland 
 • Kartlegge mulige organisasjonsmodell og driftsmodell for en konserveringsenhet 
 • Utarbeide en oversikt over konserveringsbehov. 
 • Gjøre en kartlegging av eksisterende fagmiljø i Nordland. 
 • Utrede muligheter og modell for salg av konserveringstjenester  
 • Utrede muligheten for å organisere bygningsvern som en fellestjeneste for museene etter samme modell. 

Kvalifikasjoner 

 • Utrede muligheten for å organisere bygningsvern som en fellestjeneste for museene etter samme modell. 
 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet  
 • Prosjektledererfaring med gode resultater 
 • Kjennskap til museum, samlingsforvaltning, konserveringsarbeid 
 • Kjennskap til drifts og organisasjonsbygging 
 • Førerkort 

Personlige egenskaper 

 • Gode lederegenskaper 
 • Gjennomføringskraft og leveringsdyktig 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Kan kommunisere godt på et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. 
 • Løsningsorientert, målrettet og strukturert 
 • Selvstendig 
 • Nettverksbygger 

Vi kan tilby 

 • en kreativ og spennende jobb i et godt og kunnskapsrikt arbeidsmiljø.  
 • lønn i henhold til tariff, Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner 
 • pensjonsordning i KLP. 

Stillingen er et toårig engasjement i 100% stilling. Stillingen vil bli avlønnet som prosjektleder, stillingskode 1113 

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:  

Morten Steffensen, Direktør Nordlandsmuseet tlf: 918 97 162 

Tove Mette Mæland, avdelingsleder Avdeling Midt tlf.: 907 22 126  

 

Søknad med CV sendes til post@nordlandsmuseet.no innen 28.februar 2019 

 Utlysningsteksten i pdf-format finner du her

google map