Bidra til museumssamlingen

Nordlandsmuseet får ofte henvendelser fra folk som ønsker å gi gjenstander eller foto til vår samling. Det setter vi stor pris på. Har du en gjenstand, foto eller noe annet du vil donere til Nordlandsmuseets samling? Ta kontakt her og send inn informasjon om gavetilbudet.

I skjemaet på denne siden kan du legge inn informasjon om objektet du vil gi til museet. Her kan du også laste opp ett eller flere bilder. Dette vil gjøre det enkelt for oss å vurdere om objektet er aktuelt å tilføre Nordlandsmuseets samling. 

Samlingsteamet i Nordlandsmuseet vil gjennomføre en vurdering av objektet som blir tilbudt. Tilbyder får beskjed etter at avgjørelsen er tatt. Teamet vil vurdere hver gave i henhold til:

  • Om objektet er i tråd med museets innsamlingsplan og/eller vil supplere våre eksisterende samlinger
  • Historisk verdi på objektet
  • Om vi allerede har flere like objekter i museets samling
  • Om objektet trenger konservering og/eller spesiell oppbevaring
  • Størrelsen på objektet i volum og/eller antall

 

Nordlandsmuseets betingelser for å ta imot gaven:

  • Ved aksept får Nordlandsmuseet full, ubegrenset og rettslig rådighet over objektet/objektene.
  • Nordlandsmuseet tar kun imot gaver fra juridisk eier, eller med myndighet fra juridisk eier.
  • Som hovedregel tar Nordlandsmuseet ikke imot gaver der tilbyder påberoper forbehold (klausul).

Nordlandsmuseets innsamlingsplan finner du her