Prosjekt Nordlandsbanen

Nordlandsmuseet har de siste årene bidratt i et prosjekt rundt de sovjetiske krigsfangenes tvangsarbeid under bygging av jernbane i Nordland.

Nordlandsmuseet har de siste årene bidratt i et prosjekt rundt de sovjetiske krigsfangenes tvangsarbeid under bygging av jernbane i Nordland.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere norske og russiske institusjoner og går ut på å kartlegge, dokumentere, bevare og formidle historien rundt de sovjetiske krigsfangene som under okkupasjonen ble tvunget til å bygge jernbane over Saltfjellet og videre nordover.

Viktige delprosjekter har vært en arkeologisk dokumentasjon av fangeleiren ved Kalvik i Sørfold, tilrettelegging av krigsfangeleiren på Dunderland i Rana og arbeid med et minnested ved Bjørnelva på Saltfjellet, som skal åpnes høsten 2021.

Les mer om prosjektet på nettsiden til Riksantikvaren som leder dette prosjektet:

https://www.riksantikvaren.no/prosjekt-nordlandsbanen/

 

Presentasjon av Prosjekt Nordlandsbanen. Riksantik