Skole og barnehage

Det er gratis for skoleklasser og barnehager å besøke Nordlandsmuseets anlegg i åpningstiden.

Det er gratis for skoleklasser og barnehager å besøke Nordlandsmuseets anlegg i åpningstiden. Hos oss kan dere se våre bygg og utstillinger, ta med matpakken å spise den og låne gammeldagse spill for innen- og utendørs bruk. Hva som er tilgjengelig på de ulike anleggene kan variere noe, ta kontakt med oss om du ønsker å finne ut av det før besøket. Det er fint om dere bruker vårt kontaktskjema og melder fra før dere kommer på besøk.

Den kulturelle skolesekken
Nordlandsmuseet er en sterk bidragsyter til Den kulturelle skolesekken i Nordland. Elever som gjennom grunnskoleløpet deltar på våre produksjoner får et innblikk i vår kulturarv og lokalhistorie gjennom dramatiseringer, opplevelser og aktiv deltakelse. Produksjonene i den kulturelle skolesekken er tilpasset ulike alderstrinn og utarbeidet med utgangspunkt i læremål fra “Kunnskapsløftet”. Det er ikke anledning å bestille de ulike produksjonene til andre trinn enn oppsatt.

Våre tilbud for skoleklasser og barnehager:

Småtrinnet

Mellomtrinnet

Ungdomstrinnet

Videregående/voksne

Barnehage