Louise Engen – Bodø - Portrett

Louise Engen ble født på Jensvoll ved Bodø 31. mai1873. Hun ble døpt Martine Louise, men brukte selv alltid bare Louise.

Louise Engen ble født på Jensvoll ved Bodø 31. mai1873. Hun ble døpt Martine Louise, men brukte selv alltid bare Louise. Faren hennes døde i ei ulykke da hun var seks år, og hun vokste opp i relativt enkle kår i Sandgata 4 i Bodø. Hun bestemte seg tidlig for å skaffe seg yrkesutdannelse. På slutten av 1800-tallet var det nokså store begrensninger for hva en ung kvinne kunne utdanne seg til. Hun bestemte seg for å bli fotograf, og reiste til hovedstaden for å få opplæring. Her gikk hun i lære hos hoffotograf Daniel Nyblin. Hun reiste på flere lange studieturer for å lære det aller nyeste i fotografyrket, bl.a. til Stockholm, London og New York.

Da hun kom tilbake til Bodø startet hun fotoforretning med eget atelier i Storgata 46, omtrent der krysset Storgata/Bankgata er i dag. Dette gjorde hun i samarbeid med søsteren Elisabeth Marie Engen, som også hadde gått i fotolære i Kristiania. Hun ble etter hvert den fremste portrettfotografen i byen. Hun fotograferte helst i dagslys, og hadde et sinnrikt system for å regulere lyset fra noen store vinduer i atelieret. Det var mest å gjøre på søndagene. Da hadde folk gjerne finklærne på, og det passet å gå til fotografen. Men det var ikke uvanlig å låne klær hos henne, dersom en ikke hadde fine nok klær for hånden selv. Louise Engen hadde et rikholdig klesskap av klær til begge kjønn og alle aldre til dette formålet.

I atelieret var det alltid Louise selv som fotograferte. Søsteren utførte gjerne det øvrige arbeidet, med fremkalling, kopiering, retusj og annen bildebehandling. Forretningen hadde et stort arkiv og nøyaktige opptegnelser over alle eksponeringer. Alt dette gikk tapt ved den tyske bombingen av Bodø 27. mai 1940. Nordlandsmuseet har overtatt deler av Louise Engens private foto, som var oppbevart på familiens landsted på Jensvoll, samt en rekke foto samlet inn i årene etter krigen.

Men Louise Engen var ikke bare fotograf, hun hadde en rekke andre interesser. Hun ble tidlig opptatt av sosiale spørsmål, og forstod etter hvert at slike saker også krevde et politisk engasjement for å oppnå resultater. Hun meldte seg inn i partiet Venstre, og satt i bystyret i 10 perioder. Hun var medlem av formannskapet og skolestyret fra 1908 til 1919. Flere ganger var hun på listene i stortingsvalg, uten å nå fram.

Særlig var hun opptatt av kvinnesak og avholdssak. Disse sakene mente hun var tett sammenvevd, fordi hun så hvordan mange kvinner led under sin manns alkoholbruk. Hun stiftet Bodø kvinneråd og Bodø Hvitebåndforening, og var i mange år leder i begge foreningene. Hun var også leder i Salten krets av Det norske Totalavholdsselskap. Hun var leder i Bodø barnehjelpskomite fra 1918. Flere perioder var hun medlem i Domkirkens menighetsråd.

Hun var altså en framgangsrik forretningskvinne, svært engasjert i flere sosiale sammenhenger og aktiv politiker i lokalmiljøet. Hun var første kvinnelige fotograf i Salten. Dette smittet, etter noen år var de flere, og de hadde et nært personlig og profesjonelt samarbeid. Også på dette området var hun en foregangskvinne.

Da huset hennes ble totalskadd ved bombinga i 1940, flyttet hun til sin bror Simon Engen i Trondheim. Her bodde hun til sin død den 4. februar 1947. Hun er gravlagt på familiegravstedet i Bodø.

Tekst Harry Ellingsen