Alberta Sandnes Inndyr – Gildeskål - Portrett

Alberta Sandnes Inndyr (93). Portrett av en av de tidlige kvinnene i kommunepolitikken. Hun var en av de første kvinnene som møtte i Gildeskål herredsstyre og ble det første kvinnelige formannskapsmedlem og varaordfører.

Alberta Elvine Sandnes ble født på gården Saura i Gildeskål i 1920 som en av 11 søsken. Av dem vokste 10 opp. Faren var parthaver i familierederiet som drev med frakteskuter og fiskefartøyer. Rederiet ble senere splittet opp og fartøyene delt i familien, slik at faren fikk fartøyet «Anna Nygaard» som ble brukt i fraktefart og sildefiske.

Mor til Alberta var som de fleste kvinner på den tiden hjemmeværende med barn og gårdsbruk. Det kunne nok trenges da faren ofte var borte på fiske.
Alle barna fikk litt av foreldrene til utdannelse, guttene gjerne til «skipperskole» og jentene blant annet håndverks- og industriskole. Selv gikk Alberta middelskolen i Sandnessjøen hvor hun bodde hos søsteren. Derfra gikk veien til Bergen hvor hun gikk 2-årig handelsgymnas som hun fullførte våren 1940. Så ble det flytting til det utbombede Bodø, hvor hun fikk jobb hos advokat O.A. Jakhelln.

I 1943 døde moren, og dermed ble det 2 år hjemme hos faren i Gildeskål. Alberta giftet seg med sin Arnvid i 1945, og paret bosatte seg i Trondheim hvor den nyslåtte ektemannen gjennomførte militærtjeneste. Han hadde også gått mellomteknisk skole i Trondheim under krigen. Selv fikk hun jobb i Holm & co, et firma som drev med kaffeimport.

Arnvid Sandnes ble ansatt som bestyrer i det nye Sjøfossen Kraftlag i 1948, og dermed ble det flytting til hjemlige trakter i Gildeskål. Nå kom en hektisk tid. Arnvid jobbet sent og tidlig med utbygging av kraftverk og linjenett, mens Alberta ble småbarnsmor til 4 barn. Hun var hjemmeværende til begynnelsen av 1960-tallet, da ble hun ansatt som revisor i Gildeskål Sparebank. Der jobbet hun helt fram til pensjonsalderen.

Alberta var en engasjert medhjelper i kulturlivet, blant annet i Hornmusikken, Ungdomslaget og Idrettslaget. Lag og foreninger visste også å verdsette hennes revisorkompetanse. En del av kvinnene på Inndyr møttes ellers i en «kvinneklubb» hvor Alberta var med i mange år
Ved kommunevalget i 1955 stilte Alberta som kandidat på Borgerlig Fellesliste, som et av høyres navn på denne lista. Hun ble 2.vararepresentant og var bare 3 personstemmer fra å bli valgt som fast representant. Imidlertid møtte hun bare noen få ganger i herredsstyret denne perioden.

Ved kommunevalget 1971 stilte hun igjen til valg, og ble valgt som representant. Ved konstitueringen av kommunestyret ble hun også valgt som den første kvinne i for-mannskapet. Meyer Madsen fra venstre ble ordfører. Han fikk ikke lang tid i sin tredje ordførerperiode, og søkte fritak allerede i 1972 på grunn av sykdom. I denne situasjonen rykket varaordfører Andreas Opsahl fra Arbeiderpartiet opp til ordfører, mens Alberta Sandnes ble
tidenes første kvinnelige varaordfører. Hun var faktisk tidligere i ordførerforhandlingene etter valget spurt om å stille som ordfører, men takket nei fordi hun manglet erfaring og ikke følte seg bekvem med offentlig framtreden.

Alberta sier hun ble godt mottatt som kvinne i politikken og ble behandlet på linje med de mannlige representantene. – Hun følte det naturlig, og tenkte ikke over at det var spesielt. Hun trivdes godt i politikken, følte at det var interessant og lærerikt. Det var egentlig lite snakk om kvinnesak i nærmiljøet, mener hun.

Gildeskål i dag? Synd at vi er blitt så få sier hun, her bor jo under 2000 nå. Da vi bosatte oss her sist på 40-tallet var det 4700. Alberta har hatt en god tid etter at hun gikk av, og bor nå i omsorgsleilighet på Gildeskål Bo og Omsorgssenter i en alder av snart 93. Hun mener at bygging og rehabilitering av senteret var en god og riktig investering av Gildeskål kommune. Selv om det kostet mange penger….

Intervju: Oscar Berg, 2013.