Dagmar Hugvik – Meløy - Portrett

Dagmar Hugvik – Meløys første kvinne i kommunestyret.

En vinterdag i februar 1963 skrives en etterlengtet historie i Meløy. For første gang møter en kvinne i kommunestyret. Vararepresentanten Dagmar Hugvik fra Ågskardet blir ønsket velkommen med klappsalver fra de andre 26 representantene.

Da Meløy 24. september 1963 endelig fikk en kvinne inn i kommunestyret, hadde kvinner vært valgbare i 60 år!
Dagmar Hugvik (født Selvaag i 1916) flyttet fra Bodø til Meløy i 1943 for å jobbe på butikken til Hans Kristian Haugvik på Ågskardet. Året etter giftet hun seg med butikkeierens sønn, Karl Daniel, og de fikk etter hvert barna Hans Olav og Jenny Karine. Ekteparet hadde et gårdsbruk og drev dampskipsekspedisjon, poståpneri og butikk i denne politisk aktive bygda. Da Karl gikk bort i 1958, overlot Dagmar ansvaret for butikken til sine svigerforeldre.

Dagmar hadde gjennom jobb og verv opparbeidet seg et godt nettverk. Hun ble ansett som en handlekraftig dame til å stole på; hun fikk bygget nytt postkontor, og innsatsen i skolestyret bidro blant annet til at Åg krets fikk ny skole i 1961. To år tidligere stilte Høyre-kvinnen til kommunestyrevalg på Sørbygdens samlingsliste, samme år ble følgende oppfordring til Kvinner i søndre Meløy annonsert:

Da Sørbygdens samlingsliste i år har opstillet 4 kvinnelige representanter, synes det å tyde på at det virkelig er et ærlig ønske til stede om at kvinnerne skal bli representert, men for at vi ikke også denne gang skal bli lurt av mennene, vil jeg foreslå at alle kvinnelige velgere møter op på valgdagen og avgjør saken. De har det i sin makt, og bør benytte den nu. Kummuler først og fremst de kvinner dere vil ha ind, og dernest mennene.
Kvinnelig velger.

Dessverre førte ikke oppfordringene helt frem i september 1959. Glomfjordlistas Ellen Sjursen ble riktignok valgt inn på fast plass, men valget ble til slutt underkjent. En av kretsene manglet samsvar mellom antall oppmøtte velgere og innleverte stemmer. For å få listene til å stemme, tok noen avgjørelsen om å kaste en stemme slik at tallene gikk opp. Fintellingen viste imidlertid at denne enslige stemmen kunne spilt inn på sammensetningen i kommunestyret. Lille julaften kom derfor beskjeden fra kommunaldepartementet; valget i Meløy var ikke godkjent.
Hadde valgresultatet blitt stående, ville Glomfjordlistas Ellen Sjursen blitt Meløys første kvinnelige kommunestyrerepresentant. Dagmar ville endt opp som 6. vara for Sørbygdens samlingsliste. Nyvalget i januar 1960 snudde opp ned på dette: Opptellingen viste at Ellen Sjursen ikke fikk nok stemmer i runde nummer to, men Dagmar Hugvik seilte opp på fast plass.

Kanskje ble ikke disse kvinnene ansett som en virkelig trussel for mannlige kandidater, og heller ikke nødvendig å stryke i valglisten?
Like fullt, å hevde at Dagmar ble vara på slump vil være dypt urettferdig. Selv om kvinner enda ikke var synlige i Meløy-politikken, dannet mange av dem sterke nettverk gjennom forretninger, sanitetsforening og husmorlag. Her jobbet de med utfordringer innen skolen, samt løftet frem fattigdom og helse som viktige saker.

Dagmar Hugvik var en sterk stemme i lokalsamfunnet. Som førstekandidat på Sørbygdens samlingsliste sikret hun seg i 1963 fast plass i kommunestyret med 614 stemmer. Det ble med den ene perioden, men hun banet vei for kvinnene som fulgte.
Dagmar gikk bort i oktober 2001. Minnet om hennes engasjement og innsats for lokalsamfunnet lever videre.

 

Forfattet av Karina Krogh og Helge Seim, Nordlandsmuseet Meløy