Edit Helene Lyngra – Andøy - Portrett

Edit Helene Lyngra – Ei travelt opptatt foregangskvinne.

Fra slutten av 1800-tallet og fram mot 1970-tallet var de frivillige organisasjonene i sivilsamfunnet nær sagt den eneste politiske arena for kvinner. Slike som: Kvinnesaksforeninger, sanitetsforeninger, husmorlag og ulike kvinneforeninger.

Kvinner kunne øve en indirekte innflytelse via menn, fedre og brødre. Det skulle gå mange år etter 2 verdenskrig før kvinnene for alvor gikk inn i politikken. I Andøy har vi ei dame som bør trekkes fram, Edit H. Lyngra. Hun var en kvinnepolitisk pioner, satt som eneste kvinne i formannskapet fra 1963. Da var Andøy kommune blitt slått sammen til en kommune, fra tidligere 3.

Edit Helene, født Loog så dagens lys 20.januar i1913 i Haugesund. I 1938 gifter hun seg med Einar J. Lyngra fra Åse. De bosetter seg i hennes hjemby, men bestemmer seg i 1940 for å flytte til Andøya for et års tid. Einar seilte som styrmann under krigen, bl.a. på VDS’ «Andenes» som ble sterkt skadet i 1944. Edit ble tatt godt imot av naboer og familie, så det ble ikke noen retur til Haugesund.

Hun hadde arbeidet i broderiforretning i Haugesund og det falt vel naturlig ”å ta opp tråden” derfra. I det små startet hun å selge enkelte varer fra huset hun bodde i. Under siste verdenskrig og like etterpå skrev hun til søstera i Haugesund for å skaffe varer. I etterkrigstida var det vanskelig å få tak slike ting, klær ble omsydd og fallskjermsilke ble til kjolestoff. Hun startet opp sin egen broderi- og manufakturforretning på Åse, med egen butikk ifra 1948. Litt seinere bygde de også bolighus inntil, slik at veien ble kort mellom arbeid og hjem. Butikken hadde stort nedslagsfelt og det sto ikke på det at åpningstida var over, Edit åpna likevel hun…

En annen ting som viser hennes hjerte for medmennesker, er at hun hadde erfaring med å ta imot ull som betalingsmiddel. Rart å tenke på i dag, men den gang var mannen forsørger, kona måtte spørre etter penger. Med mannen på fiske var det ikke alltid så greit, da kunne man bytte ull mot varer.

Hennes store samfunnsengasjement førte henne inn i kommunepolitikken, først i Dverberg kommunestyre på slutten av 1950-tallet, og som tidligere nevnt i det første kommunestyre og formannskap i dagens Andøy kommune.

Man kan se en gryende interesse for politikk også lokalt hos kvinnene på 1950-tallet, men dette var husmorepoken og magre kår. Kvinnene endte som varamedlemmer. Det var også et nokså sammensatt politisk landskap i disse periodene, med mange ulike lister som borgerlige felleslister og upolitiske lokale lister. Det var også fra en slik liste Edit Lyngra ble valgt inn i 1963; ”Arbeidernes, gårdbrukernes, fiskernes og andre næringsdrivendes liste”.

Andøy kommune var da inne i sin første periode som ”sammenslått kommune”, og det var ikke til å komme ifra at det var tøffe tak og markeringsbehov politisk.

Kommunen skulle velge 37 representanter og et formannskap på 9. Edit Lyngra ble valgt som varamedlem i formannskapet, men rykka snart opp som fast medlem. Hun ble også valgt inn i noen av de mange nemndene som fantes, bl.a. Helserådet og Husmorvikarnemnda. Dessuten satt hun i styret for Andøy Aldersheim, en viktig institusjon å få på plass. Hun var en ettertraktet og god politiker sies det. I et avisintervju mange år seinere forteller hun; ”mennene som satt i formannskapet var svært hyggelige, og jeg synes det var interessant å være med å ta avgjørelser”.

Som forretningskvinne og politiker brukte hun masse tid til dette, men hun hadde jo også hus og hjem. Mannen Einar seilte i utenriksfart og var borte i to år av gangen. Godt da å ha familie og gode naboer å ty til. De kunne bl.a. se etter dattera og butikken. Hun har seinere sagt at politikken nok gikk på bekostning av butikken, som hun drev til slutten av 1970-tallet.

Hun var med å stifte Åse Husmorlag i 1946, der hun ble første formann. Her diskuterte de om det skulle bygges et folkebad, mange hadde da ikke eget bad og slettes ikke dusj.

I samme avisintervju sier hun at; ” jeg har alltid hatt det travelt og har trivdes med det ”. Som pensjonist synes hun at det var ”rene luksusdager ”. Edit Lyngra ble 92 år før hun døde og levde uten tvil et spennende liv.