Styret - Protokoller - Årsmeldinger

Stiftelsens øverste organ er styret. Her finner du oversikt over styret, styreprotokoller og årsmeldinger.

Styret

Stiftelsens øverste organ er styret som består av 5-6 medlemmer med personlige vara.

Stiftelsens styre består av representanter oppnevnt av Museets råd, en representant fra Nordland fylkeskommune, samt ansattes representant.

 

Styrets sammensetning 2020-2022

 

Styreleder Geir Ketil Hansen Narvik
Vara Fred Eliassen Steigen
Nestleder Liv Krane Saltdal
Vara Per Hogne Jensen Meløy
Styremedlem Randolv Gryt Bodø
Vara Håkon Sæther Beiarn
Styremedlem Anne Lise Arntzen      Sørfold
Vara Heidi Meland Gildeskål
Styremedlem Tone Magnussen  NFK
Vara Trond Andreassen NFK
Styremedlem-ansatte Ida Beate Otterlei  
Vara – ansatte    


Styreprotokoller

De siste års styreprotokoller finner du ved å trykke her

 

Årsmeldinger for Nordlandsmuseet

Årsmelding 2022

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013