L

Kontaktinfo

Telefon
+47 75 50 35 00

Epost
post@nordlandsmuseet.no 

w

Styret - Protokoller - Årsmeldinger

Stiftelsens øverste organ er styret. Her finner du oversikt over styret, styreprotokoller og årsmeldinger.

28.04.201711:48 Nordlandsmuseet

Styret

Stiftelsens øverste organ er styret som består av 5-6 medlemmer med personlige vara.

Stiftelsens styre består av representanter oppnevnt av Museets råd, en representant fra Nordland fylkeskommune, samt ansattes representant.

 

Styrets sammensetning 2018-2019

Styreleder Geir Ketil Hansen Narvik
Vara Fred Eliassen Steigen
Nestleder Liv Krane Saltdal
Vara Per Hogne Jensen Meløy
Styremedlem Randolv Gryt Bodø
Vara Linda Salomonsen Fauske
Styremedlem Jan-Folke Sandnes Hamarøy
Vara Håkon Sæther Beiarn
Styremedlem Tone Magnussen  NFK
Vara Trond Andreassen NFK
Styremedlem-ansatte Karina Krogh
Vara – ansatte Oscar Berg


Styreprotokoller

De siste års styreprotokoller finner du ved å trykke her

Årsmeldinger for Nordlandsmuseet

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

google map