Venneforeninger

Flere av våre museer har lokale foreninger som bidrar til utviklingen av museene.


Bodø
: Bodø museums venner, leder Stian Hiis-Bergh, nestleder Viggo Eide 

Fauske:

Saltdal:

Beiarn: Beiarn bygdetunlag

Gildeskål:

Meløy:

Sørfold: Sørfold historielag

Steigen:

Hamarøy: