Husmannsplassen Kjelvik

Rett ved den travle E6 i Sørfold kommune, kan du stige inn i fortiden. Når du kjører av på rasteplassen, vil en liten sti føre deg til Husmannsplassen Kjelvik, et lite gårdsbruk med røtter helt tilbake til 1700-tallet. Plassen ligger skjermet til, og bare et sus fra E6 minner deg på hvilket århundre du lever i. Den lille husmannsplassen består av flere små hus. Fjellene og den fantastiske utsikten til Leirfjorden er de eneste kulisser.

Priser 2023:
Voksne: 90,-
Studenter: 40,-
Honnør: 40,-
Barn : Gratis i 2023
Grupper (10+): 70,- per person.

 

Kontakt: (+47) 90 77 43 21 / (+47) 75 50 35 00, post@nordlandsmuseet.no

 

Husmannsplassen Kjelvik

Fra gammelt av ble området her brukt som reinbeiteområde for reindriftssamene som vandret frem og tilbake mellom Sverige og Norge. Etter hvert bestemte mange av disse samene seg for å slå seg ned som husmenn i Norge. Beboerne her var etterkommere av disse reindriftssamene. De siste som bodde i Kjelvika var fire ugifte søsken, Edvard, Karen, Hans og Anna, som bodde her og drev gården sammen. De drev gården med fire kuer, noen sauer, et par geiter og en hest. De var alle dyktige håndverkere, og inne i husene kan du se redskaper, klær, møbler, kunstferdige billedrammer og annet inventar som folkene her har lagd. Den gamle smia, symaskiner, vever, verktøy, landbruks- og fiskeredskaper er minnesmerker over alt det arbeidet som ble gjort på plassen. Hver gjenstand har sin egen historie.

Siden de fire søsknene ikke hadde direkte arvinger, ble aldri gården modernisert. Med unntak av restaureringsarbeid, står de gamle husene på samme måte som de gjorde da folkene bodde her. Inventaret og hjelpemidlene er de samme. Her har tiden så å si stått stille siden den siste beboeren, Hans, gikk bort i 1967.

Fra husmannsplassen går det en 2 km lang sti ned til fjorden, som var den gamle ankomstveien fra sjøen. Før E6 ble bygget i 1986 var dette den eneste veien man kunne komme til Kjelvik. Om du er god til beins, er det fortsatt mulig å gå ned den gamle stien. Da kommer du ned til fjorden og ser restene av sjøhusene til kjelvikfolket. Stien er nå en del av prosjektet Fotefar mot Nord.

Husmannsplassen Kjelvik er i dag eid av Sørfold lokalhistorielag, og er et fredet samisk kulturminne. Området har også fått statusen Utvalgt Kulturlandskap som en representant for kulturlandskap i jordbruket med svært store både biologiske og kulturhistoriske verdier.

Besøkende blir møtt av våre dyktige museumsverter som viser dere husene og forteller den spennende historien om folkene som bodde her. Vi baserer oss på å være et levende museum, og har ofte demonstrasjoner av gammelt håndverk og tradisjonelle aktiviteter.

l låven har vi fotoutstilling og en liten kafè og museumsbutikk. Her kan du slappe av med en kopp nykokt kaffe og lefser.


Hvordan kommer jeg dit?

Følg E6 56 km nord for Fauske, og 4 km sør for Kobbelv Vertshus. Fra rasteplassen er det god gangsti til husmannsplassen.

GPS Koordinater

WGS 84:
N 67° 35.550′, E 15° 53.045′

WGS 84 – desimal:
67.59250, 15.88408

Hvor kan jeg overnatte?

Kobbelv vertshus

Strømhaug camping

Hva annet kan jeg gjøre?

Opplev vill og vakker natur i Rago Nasjonalpark

Salten veteranbåtlag tilbyr båtturer på fjorden i flotte veteranskuter.

Rørstad er et gammelt, fraflyttet sted, uten veiforbindelse. Her kan man oppleve flott natur og en gammel, vakker kirke.

Sørfold kommune