Kjerringøy handelssted

telefon + 47 75 50 35 05
booking +47 91 00 64 43

epost: booking.kjerringoy@nordlandsmuseet.no

se egne nettsider:

www.kjerringoyhandelssted.no