Eirin Edvardsen

Forteller og formidler, avd. Midt

eirin.edvardsen@nordlandsmuseet.no

+47 90 41 79 56