Styreprotokoller

Stiftelsens øverste organ er styret.

Styreprotokoller

Stiftelsens øverste organ er styret som består av 5-6 medlemmer med personlige vara.

Stiftelsens styre består av representanter oppnevnt av Museets råd, en representant fra Nordland fylkeskommune, samt ansattes representant.

 

Styreprotokoller for Nordlandsmuseet.

2019

Protokoll 25.02.2019

Protokoll 17.06.2019

Protokoll 27.09.2019

Protokoll 03.12.2019

2018

Protokoll 20.02.2018

Protokoll 24.04.2018

Protokoll 05.06.2018

Protokoll 02.10.2018

Protokoll 05.12.2018

2017

Protokoll 21.02.2017

Protokoll 18.04.2017

Protokoll 27.06.2017

Protokoll 04.07.2017

Protokoll 22.08.2017

Protokoll 19.09.2017

Protokoll 17.10.2017

Protokoll 01.11.2017

Protokoll 13.12.2017

2016

Protokoll 14.12.2016