L

Kontaktinfo

Telefon
+47 75 50 35 00

Epost
post@nordlandsmuseet.no 

w

Styrings- dokumenter

Nordlandsmuseet utarbeider hvert år en museumsplan...

28.04.201711:47 Nordlandsmuseet

Vedtekter for Stiftelsen Nordlandsmuseet

Våre vedtekter kan du lese her

 

Strategiplan 2015-2020

Strategiplan 2015 – 2020 skal være et overordnet planverk for Nordlandsmuseet og førende for hele virksomheten i det konsoliderte museet. Arbeidet med strategiplanen ble innledet på et styreseminar i desember 2013 og fullført høsten 2014. Den årlige museumsplanen skal forankres i denne strategiens målformuleringer og satsingsområder.

Strategiplanen tar utgangspunkt i de fire fokusområdene som står beskrevet i Stortingsmelding nr. 49 2008/2009, hver med sitt hovedmål; Forvaltning, forskning, formidling og fornying. I tillegg beskrives ytterligere to fokusområder: Forankring og organisasjon og økonomi.
Kyst- og fiskerikultur, Bodø bys historie, industrihistorien i Salten, Krigshistorie med vekt på krigsfangenes historie, det samiske Salten og litteraturarven etter Knut Hamsun peker seg ut som tematiske, faglige og strategiske satsningsområder. Mål og tiltak knyttet til disse temaene er integrert i de seks fokusområdene.

Last opp dokumentet her

google map