Hovedkontor

Stiftelsen Nordlandsmuseet har hovedkontor i Bodø.

Stiftelsen Nordlandsmuseet har hovedkontor i Bodø.
Fellesadministrasjonen har kontorer i Torvgata 8B, 2. og 3. etasje.

Ta kontakt med sentralbordet når du ønsker å nå oss. 
Tlf: 75 50 35 00

Nordlandsmuseet

Postadresse:
Torvgata 8B
8006 Bodø

post@nordlandsmuseet.no